Audit - Eu-Secure Insurance and Safety Zrt.

Tartalomhoz ugrás
BIZTONSÁGI AUDIT
Létesítménybiztonsági Audot, Vagyonvédelmi - Biztonsági Audit, Biztonsági Kockázatelemzés, Biztonság - Biztosítás Célú Audit és Kockázatelemzés,  AOE Biztonság és Védelem Tanúsítvány Kockázatelemzés, Bankbiztonság Audit, GDPR adatvédelmi audit, Tűzvédelmi Audit, Veszteségforrás Elemzés

risk management, vagyonvédelmi kockázat elemzés
Biztonsági Audit

Magas a leltárhiány cégénél? Eszközök, anyagok, esetleg készpénz tűnik el? Független vagyonvédelmi szakértőként Cégünk megvizsgálja az adott objektum komplex vagyonvédelmét. Ez kiterjed a jelenlegi őrző-védő cég jogszabályi megfelelőségére, munkájára (annak minőségére, szakszerűségére, irányítás módszerére, ellenőrzésre), a meglévő biztonságtechnikai rendszerek hatékonyságára, valamint megmutatja, hogy a vállalaton belül milyen szinten kezelik a vagyonvédelem rendszerét.  
A cégünk által lefolytatott biztonsági audit olyan tényfeltáró elemző vizsgálat, amely pontos képet ad az Ön cége számára a biztonság jelenlegi helyzetéről. A biztonsági audit tárgyilagos és valódi képet ad a megbízó számára vállalkozásának pillanatnyi vagyonvédelmi helyzetéről, feltárja a működése során fellépő kockázatokat. Ha biztonsági audit megrendelője már rendelkezik vagyonvédelmi rendszerrel, akkor független szakvéleményt kap annak hatékonyságáról. A biztonsági vizsgálat feltérképezi, hogy milyen változtatásra, fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a vállalkozás valamennyi területén a lehető legnagyobb biztonságban legyenek az értékek. A biztonsági audit célja a megelőzés, így először fölmérjük az adott helyzetet, megnézzük, abban melyek a kockázati elemek, majd kidolgozzuk, milyen intézkedésekre van szükség a kockázatok minimálisra csökkentéséhez. Az audit során kívülről – befelé haladva megvizsgáljuk a mechanikai, elektronikai és élőerős vagyonvédelmi állapotokat, megoldásokat. Figyelembe vesszük a térség bűnügyi fertőzöttségét, az objektum elhelyezkedését, a ki – beléptetési pontok biztonságát, az ott áthaladó személy és járműforgalom ellenőrzését és regisztrációját. Megvizsgáljuk az egyes területekre történő belépési lehetőségeket, a kulcskezelés kérdését, valamint az érvényben lévő ún. rezsim intézkedéseket, belső szabályzatokat, az személyes felelősség kérdésének cégen belüli szabályozását. Ellenőrizzük és átvilágítjuk a belső nyersanyag, félkész és késztermék mozgását, tárolását, az áru bevételezésének és kiadásának módját, ki, milyen feltételek mellett fér hozzá a készletekhez, eszközökhöz, felszerelésekhez. Végül az átvilágítási eljárásoknál kitérünk a GDPR adatvédelmi előírások szinkronizáltságára is, tekintettel, hogy a GDPR adatvédelmi előírások jelentős hatással vannak a biztonsági tevékenységre illetve fordítva is igaz ez. Az Eu-Secure Zrt biztonsági audit tevékenységének utolsó pontja az intézkedési csomag, amellyel felszámolhatók a feltárt kockázatok. Folyamatos együttműködés esetén pedig hosszú távú védelmi stratégiát állítanak föl, ennek része a napi működéshez kapcsolódó biztonsági szabályzat is, melyet meghatározott gyakorisággal ellenőrizünk szondázzuk az egyes területeken előírt biztonsági szabályzások megtartását.  
biztonsági audit, létesítmény biztonság
Létesítmény Biztonsági Audit

A létesítmény biztonsági audit a legösszetetteb audit az összes biztonsági célú audit között. A létesítmény biztonsági audit kiterjed a létesítmény egészére és minden olyan kockázat vizsgálatára, mely befolyásolhatja a létesítmény biztonságát. Létesítmény biztonsági auditunk elsődlegesen egy vagy több létesítménybiztonsági tanúsítvány megfeleléséhez szükséges feltételek, aktuális megfelelőségének vizsgálatára terjed ki.
Létesítmény biztonsági auditunk célja, hogy Ön pénzt és időt takarítson meg. Hogy csak azért fizessen, amiért valóban szükséges, és biztos lehessen abban, hogy amiért fizet az megfelel a hatályos jogszabályoknak. Hogy biztos legyen abban, hogy cége biztonságban van. Auditunk magában foglalja a biztonság – biztosítás témakörét, teljes körűen vizsgálja a maradó kockázatra kérdését, annak szűkítési lehetőségét, valamint az IT biztonság és az üzletmenetfolytonosság kérdését is. Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az áruk biztonsága a szervezet ellátási láncában, a TAPA tanúsítvány bevezetése szükséges lehet, mely jelentős biztonsági előírásokat foglal magában. A nagy értékű árukat, mint például gyógyszereket, ruházatot, dohánycikkeket, kiskereskedelmi árukat és fejlett technikával gyártott berendezéseket raktárakban és elosztó központokban raktározó vállalatok ezt a szabványt a raktáraik és a szállítmányozóik védelme érdekében vezetik be. Amennyiben ISO 2008 Tanúsítványa van vagy lyen tanúsítványra van szüksége, mely tanúsítvány által igazolásra került, hogy az Ön áruja a gyártástól egészen az értékesítés helyéig védve van, szintén magas szintű biztonsági előírásoknak kell megfelelnie. CTPAT és/vagy AEO tanúsítvány esetén könnyített vámkezelésen és kevesebb ellenőrzésen esnek át szállítmánya, azonban ehhez megfelelő háttérbiztonsági intézkedéseket szükséges bevezetni és fenntartani. A kapcsolódó tanúsítványok felsorolást ITT találja.
Létesítmény biztonsági auditunkat követően, Önnek lehetősége van eldönteni, hogy mely területeken dolgozna velünk tovább. Amennyiben elnyertük bizalmát, és mellettünk dönt, akár az audit teljes összege visszajár Önnek. Tisztelettel várjuk érdeklődését!

bankbiztonság, IT biztonság, fraud risk management
Bankbiztonsági Audit

Ön pénzintézet vagy Hitelkeintézet? Szeretne megfelelni az MNB bankbiztonsági előírásainak? Szeretné, ha nem kellene minden szakterületre külön munkatársat felvenni vagy külön szolgáltatóval szerződni? Az Eu-Secure Zrt teljes értékűen képes megfelelni bankbizonsági szakértő, bankbiztonsági megbízott feladatok ellátására, tekintve, hogy szakemberei bankbiztonsági szakértő, adatvédelmi szakértő, vagyonvédelmi szakértő, biztonságtechnikai szakember, és IT biztonsági szakértő képzettségekkel egyaránt rendelkeznek. A bankbiztonsági audit egy speciális biztonsági audit, melyet csak olyan személy vagy szervezet tud megfelelő képépen elvégezni, aki/amely a bankbiztonság minden területéről rendelkezik szakértelemmel.
Cégünk bankbiztonsági szakemberei által átvállaljuk a felelősséget Öntől, auditáljuk szervezetének ezen területét, előkészítjük és folyamatosan fenntartjuk szervezeténél a Magyar Nemzeti Bank 11/2020. (X.20.) számú ajánlásában foglaltakat / Magyar Nemzeti Bank 11/2020. (X.20.) a pénzügyi szervezetek működésének fizikai biztonsági és humánkockázatkezelési feltételeiről /. Cégünk nem csak a bankbiztonsági szakember feladatait képes ellátni, de a kapcsolódó informatikai – IT és rendszergazdai, biztonságtechnikai rendszer üzemeltetés, karbantartás, távfelügyelet (riasztórendszer, beléptetőrendszer, videomegfigyelő rendszer ) és élőerős vagyonvédelmi szolgáltatás ( biztonsági személyzet, fegyveres őr ) feladatait is teljes körűen, felelősséggel, az előírásoknak megfelelő szakmai és jogi háttérrel képes vállalni. Szakembereink által a GDPR adatvédelmi előírásoknak éppen úgy képes lesz megfelelni az Ön pénzügyi szervezete vagy hitelszervezete, mint az Eu-Secure Zrt által nyújtott tűzvédelmi rendszer, tűzgátló eszközök vagy a tűvédelmi rendszerfelügyelet, jelzésfogadás – továbbítás vonatkozásában az ide kapcsolódó előírásoknak. Egy munkatárs költségéért Cégünknél egy komplex szakmai team-t kap, BÍRSÁG GARANCIÁVAL!  Tisztelettel várjuk az Ön érdeklődését!
adatvédelem, IT biztonság, GDPR
GDPR Adatvédelmi Audit

Nincs meggyőződve arról, hogy az Ön által képviselt cégnél a GDPR adatvédelmi előírások megfelelőek? Szeretné elkerülni a nagy értékű adatvédelmi bírságot? Szeretné összehangolni az egyes területeket a hatályos adatvédelmi szabályzásokkal? Szeretné ezeket naprakészen tartani? Az Eu-Secure Zrt adatvédelmi szakértő, adatvédelmi tisztviselő végzettségű munkatársai biztosítják Önnek a GDPR adatvédelmi megfelelést! Ön egy egész szakmai team-t kap egy szakember költségéért!
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR vagy Rendelet) 2018. május 25-től alkalmazandó és erre tekintettel számos adatkezelőnek adatvédelmi hatásvizsgálatot (data protection impact assessment) kell végeznie. Magyarországon ugyanakkor ez a jogintézmény kevésbé lehet ismert az adatkezelők előtt, hiszen az Infotv. nem ismeri az adatvédelmi hatásvizsgálatot és nem ír elő ilyen vizsgálat elvégzésére irányuló kötelezettséget. Fontos szempont az is, hogy az IT rendszerek, biztonságtechnikai rendszerek, a biztonsági szolgáltatások vonatkozásában külön szabályozások léptek életbe az elmúlt évek alatt. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek a legritkábban állnak egymással szinkronban és még ritkábban naprakészek. Egy adatvédelmi incidens esetén nincs intézkedés vagy nem megfelelő az mely tetemes bírságokat vonhat maga után. Cégünk elvégzi a GDPR adatvédelmi szempontok szerinti átvilágítást miden érintett terület vonatkozásában, majd teljes értékűen, külön dokumentációban (írott és fotó dokumentáció) ismertetjük Önnel a jelenlegi adatvédelmi állapotokat, részletesen feltárjuk a hiányosságokat és alternatívákat kínálunk azok megoldására. Elkészítjük a megfelelési tervet, melyet segítünk végrehajtani pontról, pontra, hogy Ön minden területen megfelelhessen a GDPR adatvédelmi előírásoknak. Igény esetén tevőlegesen is részt veszünk a hiányosságok pótlásában a problémák megoldásában, szolgáltatásainkkal készek vagyunk biztosítani a jogszabályi megfelelést bármely GDPR adatvédelmi területen. Külön megbízás alapján eseti vagy folyamatos jelleggel ellenőrizzük a szabályzások működtetését, az előírások betartását annak érdekében, hogy a GDPR adatvédelmi előírásoknak való megfelelés folyamatos legyen, a bírságok elkerülhetők legyenek. Tegye meg az első lépést adatbiztonsága érdekében! Keresse fel Cégünket, hogy ingyenes konzultációval segítsük az Ön GDPR adatvédelmi megfelelését!
tűzvédelem, tűzvédelmi megbízott
Tűzvédelmi Audit

Szeretné tudni, hogy vállalkozása, az Ön által képviselt cég megfelel-e a tűzvédelmi – katasztrófavédelmi előírásoknak? …a jelenlegi dokumentációk, tűzvédelmi eszközök és felszerelések, tűzjelző rendszer megfelel-e a jogszabályoknak? Szeretné tudni mit kell ennek érdekében tennie? Szeretné fenntartani azokat az állapotokat melyekkel a tűzvédelem a megfelelő szinten tartható, hogy biztonságban és nyugalomba tudja végezni munkáját? Cégünk Tűzvédelmi Audit szolgáltatása ebben nyújt Önnek segítségét.
Szolgáltatásunk megrendelése esetén szakmai és jogszabályi szempontból, valamint a Katasztrófavédelmi hatóság határozatai szempontjából is teljes értékűen átvilágítjuk az Ön által képviselt társaságot. Külön dokumentációban (írott és fotó dokumentáció) ismertetjük Önnel a jelenlegi tűzvédelmi állapotokat, részletesen feltárjuk a hiányosságokat és alternatívákat kínálunk azok megoldására. Igény esetén tevőlegesen is részt veszünk a hiányosságok pótlásában a problémák megoldásában, szolgáltatásainkkal készek vagyunk biztosítani a jogszabályi megfelelést bármely tűzvédelmi szakmai területen. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelően igény esetén elkészítjük a tűzvédelmi dokumentációkat, amely tartalmazza a műszaki kialakítást szöveges- és rajzi paraméterekkel együtt. Tűzvédelmi szakmai csapatunk az Ön rendelkezésére áll! Rendelje meg még ma ingyenes konzultációunkat, hogy mielőbb meggyőződhessen tűzvédelmi megfelelősségéről.   
AEOS biztonság védelem
AEO Audit - Kockázatelemzés

Szeretne AEO tanúsítványt? Szeretné Tudni, hogy a jelenlegi állapotok megfelelnek-e az AEO Biztonság – Védelem tanúsítvány elvárásainak? Szeretné alkalmassá tenni vállalkozását a tanúsításra? Szeretné az AEO(S) Biztonság és Védelem Tanúsítványhoz kapcsolódó állapotokat fenntartani vállalkozásánál? Cégünk elvégzi az AEOS célú auditálást, biztonsági kockázatelemzést, majd kidolgozza a megfelelési, intézkedési tervet, mely pontjainak bevezetéséhez, betartásához együttműködő közreműködésünket biztosítjuk.
Az AEO (Authorised Economic Operator) – Engedélyezett gazdálkodó – minőségbiztosítási rendszer bevezetője, alkalmazója különleges elbírálásban részesül a vámhatóság részéről. A minősítést megszerző vállalat egy olyan speciális státuszt kap, mely alapján a vámhatóság megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményben részesül a vámhatóságnál. Azon vállalatok szállítmányai, melyek nem rendelkeznek AEO státusszal, szigorúbb ellenőrzés alá esnek. Cégünk elkészíti a szükséges szabályzatokat, vagy szükség esetén a meglévőket aktualizáljuk, oktatjuk mind a vállalat dolgozóinak, mind a vagyonőri állománynak. Módszertani oktatásokkal segítjük a biztonsági szolgálatot az AEOS auditon való megfelelés érdekében, valamint a fenntartási szakaszban egyaránt. Cégünk az AEOS – „biztonság és védelem” típusú engedélyezett gazdálkodó tanúsítvány megszerzéséhez képes a legtöbb segítséget nyújtani. AEOS minősítés megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalat vagyonvédelmi oldalról is teljesítse a minimum feltételeket, melyet a Vámkódex Biztonsági és védelmi szabványok fejezete határoz meg:
- Az AEOS-engedélyhez kapcsolódó műveletekkel összefüggésben használandó épületek védelmet nyújtanak a jogellenes behatolással szemben, és olyan anyagokból épültek, amelyek a jogellenes belépésnek ellenállnak.
- Megfelelő intézkedéseket alkalmaznak az irodákba, a szállítási területekre, a berakodási dokkokba, a rakományterekbe és egyéb releváns helyekre történő jogosulatlan belépés megelőzésére.
- Az áruk kezelését szolgáló intézkedésekre került sor, amelyek magukban foglalják a nem engedélyezett bejuttatással, kicseréléssel, az áruk helytelen kezelésével, valamint a rakománytételek manipulálásával szembeni védelmet; Be- és kiléptetéshez kapcsolódó ellenőrzések, plomba használatának szabályozása, selejtanyagok tárolásának szabályozása.
- A kérelmező olyan intézkedéseket hajtott végre, amelyek lehetővé teszik kereskedelmi partnereinek egyértelmű azonosítását, valamint – megfelelő szerződéses megállapodások és egyéb, a kérelmező üzleti modelljével összhangban levő, megfelelő intézkedések végrehajtása révén – biztosítják, hogy a szóban forgó kereskedelmi partnerek gondoskodjanak a nemzetközi ellátási lánc rájuk eső részének biztonságáról;
- A kérelmező – amennyiben a nemzeti jogszabályok azt megengedik – biztonsági átvilágítást végez biztonsági szempontból érzékeny beosztásban dolgozó leendő alkalmazottainál; valamint időszakosan, illetve a körülmények által indokolt esetben háttérellenőrzéseket végez az ilyen beosztásban dolgozó jelenlegi alkalmazottainál.
- A kérelmező megfelelő biztonsági eljárásokkal rendelkezik a szerződtetett külső szolgáltatásnyújtók tekintetében.
- A kérelmező biztosítja, hogy a biztonsággal összefüggő feladatokat ellátó személyzete rendszeresen részt vegyen a szóban forgó biztonsági kérdésekkel összefüggő tudatosságot elősegítő programokon.
– A kérelmező a védelmi és biztonsági kérdésekben illetékes kapcsolattartó személyt nevezett ki.
Az AEO(S) tanúsítvány megszerzéséhez egy szigorú kritériumrendszernek kell eleget tenni, melynek része a számítógépes információbiztonság ellenőrzése is. A kérelmezőnek olyan informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, mely garantálja a tárolt információk biztonságát, azaz megfelel a Társaság, a hazai- és nemzetközi gyakorlat és a jogszabályi előírások követelményeinek. Ez a biztonsági szint informatikai betörési vizsgálat elvégeztetésével igazolható, melyre kizárólag képesített auditorok jogosultak. Csapatunk nemzetközi képesítésekkel (CISA, CIA, PMP, ITIL-F, CISSP) rendelkező informatikusokból és auditorokból áll. Az adatvédelmi, biztonsági kérdésekben egyaránt segítségére lehetünk, szolgáltatásainkat teljes körűen, egy kézből is igénybe veheti, mely teljes körű felelősségátvállalást is jelent. Kérje szakembereink segítségét, hogy megfelelhessen a vonatkozó biztonsági előírásoknak!

Vissza a tartalomhoz