Távfelügyelet - Eu-Secure Insurance and Safety Zrt.

Tartalomhoz ugrás
Belépés Ellenőrzés
Irodaházak, üzemi és kereskedelmi egységek portaszolgálatának, recepciós feladatainak ellátása, beléptetési- kiléptetési pontok ellenőrzése
Távfelügyelet
Tűzjelző Rendszer, Riasztórendszer, Beléptetőrendszer, Video Megfigyelő Rendszer, Műszaki Berendezése Távfelügyelet, Kivonuló Szolgálat
Adatelemzés - Távellenőrzés
Biztonsági célú elemzés, megfigyelés, biztonsági rendszerek adatainak kiértékelése, távfelügyelet
MŰVELETI ÉS IRÁNYÍTÁSI KÖZPONT
ÁLTALÁNOSSÁGBAN...
A távfelügyeleti szolgáltatásunk, jelzésfogadó – és távfelügyeleti központjaink a Műveleti és Irányítási Központ (MIK) részeként működnek. A távfelügyeleti szolgáltatás a biztonság – és védelem, legfőképp a vagyonvédelem speciális területe, amelynek révén az ország különböző pontjain lévő riasztó-, tűzjelző- video- GPS- műszaki- és különféle segélyhívó rendszerek riasztásait, állapotváltozásait felügyeli több, egymással szinkronban működő, 99,9% üzemmeneti folytonosságot biztosító, redundáns távfelügyeleti fogadóállomás. Műveleti és Irányítási Központunk a nap 24 órájában elérhető telefonon, emailben, szakszemélyzete több éve a biztonságszakmai szférában dolgozó, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, balesetmegelőzési, egészségügyi, adatvédelmi oktatásokon folyamatosan részt vevő munkatársakból áll, akik műszaki, IT ismeretei, valamint intézkedésköteles jelzésekkel kapcsolatos folyamatismeretei naprakészek. Műveleti és Irányítási Központunk személyzete egyaránt rendelkezésre áll Megrendelőink részére a nap bármely szakaszában, az év bármely napján bármely szakmai kérdés vonatkozásában, mint dolgozóink részére, akik segélyhívás, szakmai tanácsadás, rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan, de bármilyen személyzeti probléma esetén is elérik munkatársainkat, akik készségesen segítenek, intézkednek eseménytől, bejelentéstől függően. A távfelügyeleti szolgáltatás ellátásához szükséges kommunikációs vonalak, szoftverek és eszközök, de maga a szolgáltatás is a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szakmai követelményeknek teljes egészében megfelel. Távfelügyeleti szolgáltatásunk és felügyeleti állomásunk MABISZ minősített. Tűzjelző rendszereke tűz – és hibajelzés fogadására hitelesített központunk a Katasztrófavédelmi Igazgatóág akkreditációjával rendelkezik, a tűzjelző rendszer jelzés fogadás – átjelzés szolgáltatást  Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerződött partnereként látja el Cégünk. A távfelügyeleti állomás telefonos, rádiós, GSM vagy GPRS kapcsolati formában érkező kódolt jelzések fogadására egyaránt alkalmasak. Az IOT rendszerek fejlődésével egyre több esetben látunk el fejlett, okosház vagy épületgépészeti berendezések távfelügyeletét. Műveleti és Irányítási Központunk alkalmas műszaki rendszerek távmenedzsmentjére, távellenőrzési feladatok ellátására is. Műveleti és Irányítási Központunk az egyes üzletágaktól teljesen függetlenül, önálló – elkülönített egységként működik.
Az ott dolgozó személyzet és az irányítást végző szakmai felelős nem áll szervezeti kapcsolatban más szolgáltatási területen dolgozó munkatársakkal, így egy - egy ellenőrzés – intézkedés, támogatás során teljesen függetlenül, csupán a szakmai és jogszabályi előírások figyelembe vételével tényszerűen, következetes képes munkáját végezni minden befolyásoltságtól mentesen.
Javasolt az Eu-Secure Zrt Műveleti és Irányítási Központ szolgáltatásait abban az esetben is igénybe venni ha az Ön védett helyszínén van biztonsági szolgálat. A helyi személyzet egy bűncselekmény esetén ártalmatlanná tehető, kényszeríthető, amíg a helyszíntől távoli ellenőrzéssel, felügyelettel megbízott személyzet adatai titkosítottak, a Műveleti és Irányítási Központ egy őrzött objektumon belül található a MABISZ által meghatározott mechanikai, elektronikai, élőerős védelmi funkciókkal felszerelve. Tegye biztonságosabbá értékeinek védelmét !     

Biztonsági Rendszer Távfelügyelet
Ez a technológia a helyi riasztáshoz képest jóval hatékonyabb védelmet biztosít. A 24 órás távfelügyeleti szolgáltatás keretében a felügyeleti állomás diszpécserei több számítógépes szoftver segítségével éjjel-nappal fogadják az ügyfelek rendszereiről – telefonos, rádiós, GSM vagy GPRS kapcsolati formában – érkező kódolt jelzéseket. Ezeket regisztrálják, feldolgozzák és szükség esetén intézkednek a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint. Ez jelzéstípustól függően történhet a kivonuló szolgálat, a rendőrség, a tűzoltóság és/vagy a megbízó által megadott személyek értesítésével és helyszínre küldésével.
A behatolás- és tűzjelző rendszerektől a távfelügyeletre érkező jelzések, és a diszpécserek által a számítógépen látható események fajtái és formái jóval sokrétűbbek annál, mint amit először gondolnánk. A felügyeleti számítógépen ugyanis azon túl, hogy betörésjelzés érkezik az adott helyszínről, látható az is, hogy melyik helyiségben melyik érzékelő jelzett, melyik ajtót vagy ablakot feszítették fel, éppen merre tart az elkövető. Kamerás rendszerekkel kombinált riasztások esetén látható maga a cselekmény is az érzékelési zónában. A riasztórendszer távfelügyelet esetében fontos szerep jut annak is, hogy az Ön értékeit védő rendszer mindig működőképes legyen. Távfelügyeleti állomásunkon keresztül ezt is folyamatosan tudjuk ellenőrizni és jelezni Önnek a problémákat és elhárítjuk a műszaki meghibásodásokat.
Szabotázsjelzés esetén (pl. ha megrongálnak egy behatolásjelző berendezést, annak valamely részegységét, esetleg a kábelezését, esetleg egy ilyen érzékelőt vagy a kültéri szirénát le akarják szerelni, felnyitják a központ dobozát…) a jelzés fogadó állomásunk minden esetben jelzi az eseményt és intézkedésre kötelezi a Műveleti és Irányítási Központ személyzetét.  Áramszünet, akkumulátorhiba, valamint bizonyos érzékelő-hiba esetén az ügyelet a megadott értesítendőket vagy a hibaelhárítást értesíti. A tartós áramszünet az akkumulátor lemerülését és a riasztóberendezés működésképtelenségét okozhatja. Ennek kiváltó oka lehet valós áramszünet is, de okozhatják egy tervezett betöréssel kapcsolatban előkészítési fázisként (ha a rendszer akkumulátora lemerült a rendszer utána nem képes érzékelni és jelzést küldeni). A cégünk által telepített rendszerek esetében kifejezetten nagy figyelmet fordítunk a rendszerek „önvédelmére”, mely során a saját tápellátást megrendelőinkkel egyeztetve 24/48/72 órás szünetmentesítési védelemmel látjuk le. Ennek értelmében, áramszünet esetén a rendszerek garantáltan még ennyi ideig saját áramforrásról el tudja látni a védelmi – jelzési funkciókat. A riasztóberendezések bizonyos időszakonként képesek tesztjelentést küldeni az ügyeletre, melynek gyakorisága programozással beállítható. A tesztjelentés ellenőrzi a riasztó és az ügyelet kapcsolatát. Elmaradása esetén a jelzésfogadó állomás ügyelete intézkedni tud. Be- és kikapcsolások, elmaradt zárás, vagy tiltott időintervallumban történő nyitás, mozgás is regisztrálható és figyelhető távfelügyeleti állomásunk által. Az ügyeleti számítógépen a felhasználói kódok sorszáma alapján utólag is ellenőrizhető, hogy ki és mikor nyitotta-zárta a rendszert. A nyitás-zárás jelzések alkalmasak például az alkalmazottak munkaidő kihasználásának ellenőrzésére is, az elmaradt zárás jelzés alapján pedig a távfelügyelet értesíteni tudja a riasztó üzemeltetőjét arról, hogy megfeledkeztek a berendezés bekapcsolásáról. Igény estén a jelzések listája rendszeres időközönként, de egyedi kérés alapján, eseti jelleggel is megküldésre kerül ügyfeleink részére. Ismerje meg távfelügyeleti szolgáltatásaink által kínált többletszolgáltatást.


Biztonsági Személyzet Jelenlét és Járőr Ellenőrzés
Cégünk innovatív fejlesztéseinek következtében a gyakorlati munkavégzés során megismert szervezeten belüli illetve ügyfelek által jelzett problémákra kerestünk hatékony megoldást a biztonsági személyzet jelenlétének, munkavégzésének ellenőrzésére.
Az Eu-Secure Zrt jelenlét és járőrellenőrző rendszere egy online, valósidejű, többfunkciós rendszer, mely külön modulokban is használható ( ha pl. Önnek csak a járőrszolgálat ellenőrzésére van szüksége). Szolgáltatásunk 24 órás monitoring szolgáltatással a Műveleti és Irányítási Központunk szolgáltatásaként vehető igénybe. Cégünk által ellátott őrzés –védelmi, élőerős szolgáltatások ellátása esetén külön költségtétel nélkül biztosítjuk minden ügyfelünk részére a rendszert, a szolgáltatás kezdeti napjától folyamatosan, ezzel is biztosítva Cégünk és munkatársaink feladat ellátásának ellenőrizhetőségét. A szolgáltatás (eszközök és háttérszolgáltatás) azon ügyfelek részére is tudjuk biztosítani, akik nem Cégünktől igényelték az őrzési szolgáltatást, de saját alkalmazottaik vagy egy külsős társaság munkavállalóinak helyszíni jelenlétét illetve munkavégzését Cégünk jelenlét és járőrellenőrző rendszere által szeretnék ellenőrizni.
Önnek nem szükséges az adatok kiértékelésére időt vesztegetni vagy egy kimaradt járőrözés esetén intézkedni, 24 órás Műveleti és Irányítási Központunk ügyeletesei megteszik ezt Ön helyett és csak a valóban kritikus helyzetekben zavarják Önt. Természetesen rendszerünk minden eseményt és intézkedést zárt rendszerben kezel így Ön bármikor az adatokhoz eredeti állapotban képes hozzáférni, illetve kérésére rendszerünk automatikusan email értesítést is küldd az Ön részére azokról az eseményekről, melyekről kéri ezt.
Egyedi biztonsági személyzet jelenlét és járőr ellenőrző rendszerünk képes belépési, munkaidő kimutatás funkciók betöltésére is. Rendszerünk jelzi a 24 órás ügyeletünk részére, ha valamely szolgáltatási helyszínen a vagyonőr nem végezte el a járőrözést, kihagyott ellenőrzési pontot, nem az előírt járőrellenőrzési útvonalon végzi a tevékenységét. Rendszerünk által lehetőség van két irányú hangkommunikációra, SOS segélyhívásra is, így a biztonsági személyzet támadás, rosszullét, baleset esetén képes gyorsan és egyszerűen segítséget kérni 24 órás ügyeletünkön keresztül. Elmaradt bejelentkezés vagy járőrtevékenység esetén az Eu-Secure Zrt ügyeletese telefonon keresztül próbálja meg elérni a biztonsági személyzetet. Ennek sikertelensége esetén a helyszínre küldi készenléti ügyeletét, mely által a helyszínen győződik meg a probléma okáról. A Cégünk által biztosított járőrellenőrző rendszer kizárja a lehetőséget, hogy éjszakai elalvás miatt maradjon ki csekkolás, másrészről felügyeli a biztonsági személyzet jelenlétét és védi testi épségét, életét, növeli a biztonság – védelem hatékonyságát. IOT rendszerű eszköünk és a kapcsolt szolgáltatás alkalmas még bejelentkezés regisztrálására, mobil beléptetési pont kialakítására, kulcskezelési feladatok ellátására, kivonuló szolgálat jelenlétének, visszatérő gépkocsis járőrszolgálat jelenlétének rögzítésére, valamint különböző események ( csomag átvizsgálás, alkoholszondás ellenőrzés, gépkocsi ellenőrzés, szállítmány – rakomány ellenőrzés, rendkívüli események ) regisztrálására, dokumentálására, melyeket valós időben rögzít és igény esetén email formátumban el is küldd a meghatározott személyek részére.
 

Tűzjelző Rendszer
TÁVFELÜGYELET
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a tűzvédelem fontosságát, a keletkező tüzek felderítését minél inkább korai szakaszban. A tűzjelző rendszer képes a keletkező tüzeket korai szakaszban felderíteni, de annak érdekében, hogy erre biztosan történjen intézkedés a tűzjelzéseket olyan helyre kell továbbítani, ahol biztosan van jelen képzett szakszemélyzet és képes szabályszerűen intézkedni a beérkező tűzjelzésekre. A korai tűzjelzéssel nem csak a károk csökkenthetők, de ami még fontosabb életmentő lehet. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint / 4/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 156. § (1) Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre… /, meghatározott paraméterekkel rendelkező objektumok esetében tűz-távfelügyeleti szolgáltatást kell alkalmazni. A tűzriasztásokat illetve hibajelzéseket továbbítani kell az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által jóváhagyott, szerződéses partner vagy általa üzemeltetett tűzjelző távfelügyeletre, annak érdekében, hogy időben szakemberek legyenek képesek kiértékelni a tűz vagy hibajelzést, ha a helyszínen senki nem tartózkodik és/vagy nincs felkészítve a helyszíni jelzések értelmezésére, nincs tűzvédelmi gyakorlata... az Eu-Secure Zrt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerződött és minősített partnereként minden szabványosított kommunikációs vonalon képes fogadni beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés, oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzéseit a Műveleti és Irányítási Központban működő tűz- és hibajelzés fogadó állomására, ahol 24 órában munkatársaink felügyelik a beérkező jelzéseket, kiértékelik azokat és a jelzéstől függően haladéktalanul imtézkednek. A szolgáltatás nyújtásához Társaságunk rendelkezik az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) foglalt összes előírás szerinti tanúsítvánnyal, minősítéssel mind a jelzésfogadó központ, mind az átjelző eszköz vonatkozásában ( ÉMI Aktív Tűzvédelmi Szakági Laboratórium TMT-81/2008. sz. tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány, OKF akkreditáció és regisztráció, regisztrációs szám:T/99/2008). Ügyeletes munkatársaink a vakriasztásokat felderítik és az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a kivonulást lemondják, hogy az indokolatlan kivonulásért járó jelentős, többletköltséget a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ne számlázza ki Önre.

SZEMÉLYZETI KOORDINÁCIÓ
ŐRZÉS - TAKARÍTÁS
Az Eu-Secure Zrt,  vállalati  politika  fontos  alkotóeleme  a  munkaerővel  való  hatékony  gazdálkodás.  A  munkaerő - szükséglet   tervezésénél   Cégünk   munkaerő szükségletével   mind   mennyiségi, mind pedig minőségi aspektusból foglalkozunk. Cégünk az élőerős vagyonvédelmi, valamint takarítási, facility management szolgáltatások ellátásához szükséges alap munkaerő létszám biztosításán túl, ügyeleti, helyettesítő és készenléti létszámmal is tervez, mely Cégünknél az    emberi    erőforrás    gazdálkodásban és    a    humánpolitikai    tervben    kerül megtervezésre, meghatározásra. Az emberi erőforrás menedzsment tervezése során Cégünknél kiemelt fontossággal bír, hogy minden szolgáltatási helyszínen, a szerződés szerinti feladatok ellátására a megfelelő számú és képzettségű személyzet a feladatok ellátására felkészülten, munkaképes állapotban jelen legyen. Az emberi erőforrás menedzsment tervezése során a helyettesítésekből, ad hoc jellegű hiányzások pótlásából adódó tartalék munkaerővel is számol HR részlegünk. Cégünknél az emberi erőforrás menedzsment középpontjában a vállalat leggazdaságosabb és legbiztonságosabb munkaerő-ellátottságának megszervezése áll, illetve a rendelkezésre álló munkaerő-állomány hatékony felhasználása áll, annak figyelembevételével, hogy Megrendelt szolgáltatásainkat minden esetben a legmagasabb színvonalon tudja Cégünk teljesíteni, egyetlen szolgáltatás esetén se történhessen meg, hogy a szolgáltatás ellátása munkaerőhiány vagy nem megfelelő képzettségű munkaerő, szakszerűtlen munkavégzéséből adódóan kifogásolható legyen. A Műveleti és Irányítási Központ ügyeletes munkatársai felügyelik az egyes szolgáltatási helyszíneken munkát végző személyzet munkakezdését, távolról képesek ellenőrizni a munkaképes állapotot, ha a munkát végző munkaerő létszámával, felkészültségével kapcsolatban hiányosságot tapasztalnak, illetve valaki jelezte az ügyelet részére, hogy nem tud munkába lépni, késik, stb… az ügyelet munkatársai egyeztetnek a szakterület felelősével és közösen döntenek, hogy a térségből honnan, milyen munkaerőt vezényeljenek át a rendelkezési állományból. Munkaerő gazdálkodásunk biztos alapokon nyugszik váratlan helyzetek megoldására is. Cégünk esetében nem fordulhat elő, hogy a szolgáltatás nem megfelelő létszámmal, minőségben kerül ellátásra!

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK TÁVFELÜGYELETE
Legyenek bárhol a világon eszközei vagy termékei, az Eu-Secure Zrt integrált távfelügyeleti és távvezérlési szolgáltatásaival hatékonyabban nyomon követhetők, irányíthatók ezek. Szolgáltatásunk által távolról felügyelhetővé válnak vagyontárgyai, gépei, céges berendezései, diagnosztizálhatóvá és javíthatóvá válnak az esetlegesen a felmerülő hibák. Műveleti és Irányítási Központunkban rendszeresített eszközeinken és ügyeleti állományunkon keresztül ellátjuk az állandó üzemű berendezések (pl.: hűtők, klíma, szárítók, stb.) távfelügyeletét pl.: hálózati feszültség kimaradása, technikai problémák, hőfokjelzés, vízszivárgás, gázszivárgás, stb. esetére. rendszerünk által szinte bármilyen szenzor (RFID/NFC, elmozdulás, elesés, ütés, gyorsulás, vibráció, mágnesesség, közelítés, fény, hang, nedvesség, füst és hőmérséklet érzékelők, stb.) és különböző műszaki berendezések csatlakoztathatók.
IOT és épületgépészeti rendszerek gyors fejlődésével ezen eszközök, rendszerek felügyelete szintén szükségessé vált. Az építőipar nagy részét teszik ki azok a vállalati és állami beruházások, amelyek kapcsán olyan középületek és vállalati ingatlanok jönnek létre, amik kihasználják az iparág legújabb vívmányait. A harmadik ipari forradalom a gépesítési tendenciájával magával hozta az épületgépészeti elemek nagyfokú fejlődését és elterjedését, valamint ezzel szorosan összekapcsolódva fejlődtek az elektronika ide tartozó ágazatai is. Napjainkban az "Ipar 4.0" korszakát éljük, ahol az információ fontossága az elsődleges és ahol minden eszköz összekapcsolódik minden eszközzel. Az épületautomatika rendszerek mára az IOT eszközök széles tárházát használva az épület üzemeltetési feladatainak leegyszerűsítését segíti olyan módon, hogy önállóan képes érzékelni az épületben fellelhető fizikai és egyéb jellemzőket, majd ezek alapján külső beavatkozás nélkül végez el olyan vezérlési feladatokat, amiket ezen események bekövetkezésekor elvárunk. Az épületfelügyelet rendszerek az épület állapotváltozóinak felügyeletét és távvezérlését teszi lehetővé, úgy hogy lehetőséget biztosít a folyamatokba való betekintésre és beavatkozásra. A nagy kiterjedésű, összetett funkcionalitású épületek esetében kimondottan nagy üzemeltetési feladat az épületgépészeti és villamossági elemek folyamatos nyomonkövetése és a szükséges intézkedések időben történő meghozatala. Szolgáltatásunk részeként ellátjuk az alábbi rendszerek, berendezések távfelügyeletét, szükség szerint, előírtak szerinti vezérlését, működés felügyeletét;
 Légtechnika gépek, légkezelők és fan-coil-ok vezérlése
 Berendezések betáplálása, üzemmódok váltása, működés reteszelése
 Hőmérsékletek szabályozása helyiségenként egyedileg és központilag
 Fűtési/hűtési rendszer távvezérlése, hőmérsékletek távállítása
 Különböző fűtési/hűtési módok kezelése (kazán, hőszivattyú, légkezelő, stb.), átállás a módok között
 Különböző üzemmódok (normál, extra, rendezvény, stb.) kezelése
 Fűtés, hűtés és HMV használat optimalizálása jelenlét és időprogram alapján
 Eszközök vezérlése, eltérő szabályozási módok (ON/OFF, PID, PWM) kezelése
 Hőmérséklet szabályozás segítése árnyékolással
 Terem- és szobafoglalási rendszer kapcsolat kezelése
 Világítási körök és világításcsoportok kapcsolása, távvezérlés
 Fényerőszabályozás, színkezelés és világítási képek menedzselése
 Éjszakai-, rendezvény- és vészvilágítás kezelése
 Automatizált és programozott világítási kapcsolások
 Árnyékolók egyedi és csoportos vezérlése pozició szabályozással
 Különböző típusú árnyékolók kezelése: redőny, zsaluzia, stb.
 Időjárás-függő mozgatás (hővédelem, fény- és szélérzékelés)
 Világítási és árnyékolás állapotkijelzése
 Folyamatos nyomonkövetés helyi és távoli lehetősége
 Azonnal értesülés a nem várt eseményekről és vészhelyzetről
 Ajtó- és ablaknyitás ellenőrzés, ajtók távkezelése, behatolásvédelem
 Riasztó- és kamerarendszerek integrálása
 Távsegítség és távvezérlés vészhelyzet esetére
 Egységes felület a vagyonvédelem és bűnmegelőzés hatékonysága érdekében
 Biztonsági útvonalak kijelölése és a vészhelyzeti események menedzselése
 Személyi állomány nyomonkövetése
 Kerti berendezések kezelése (locsolórendszer, térburkolat- és rámpafűtés, párásítók, stb.)
 Káresemények (tűz, füst, elöntés, gáz, CO, stb.) automatikus érzékelése
 Hő- és füstelvezető rendszer betáplálása, kézi és automatikus vezérlése
 Kiszellőztetés szabályozása, különböző üzemmódok és fordulatszám-szabályozás kezelése
 Tűzeseti beavatkozók (tűzcsappantyúk, tűzgátló ajtók, stb.) vezérlése
 Tűzoltó rendszer berendezéseinek vezérlése (nyomásfokozó szivattyúk, vezérelt csapok, stb.)
 Káreseti riasztások és értesítések menedzselése
 Vészvilágítás és hangjelzések kezelése, kiürítés segítése
 Tűzoltósági tabló és káreseti lekapcsolások biztosítása
 Személyi állomány és kárelhárító személyzet nyomonkövetése
 Liftek és mozgólépcsők normál üzemű és vészhelyzeti vezérlése
 Vízgépészet és wellness (szauna, medence, jakuzzi, gőzkabin, szolárium, stb.) kezelése
 Vízgépészeti berendezések állapotkijelzése és beavatkozás a működésbe
 Medencék, jakuzzik, szaunák és egyéb élményelemek hőmérséklet szabályozása
 Élményelemek funkcióinak vezérlése időprogram alapján vagy kézi irányítással
 Intenzitás üzemmódok kezelése igénybevétel és foglaltság függvényében
 Vízgépészeti elemek betáplálása és szabályozástechnikája
IOT RENDSZERFELÜGYELET
Az IoT „hivatalosan” megjelölt területei az egészség és fitnesz (viselhető eszközök), okos háztartások/épületek, tömegközlekedés, okos-járművek/-városok/-mezőgazdaság, logisztikai szolgáltatások, ipari internet. Röviden, azt, hogy mit tekintünk IoT megoldásnak, mit alakítunk azzá, az (bizonyos határokon belül) tőlünk, szakmai tudásunktól, kreativitásunktól függ, de valójában minden olyan – manapság „intelligens/okos” jelzővel illetett eszköz, mely képes csatlakozni az Internethez és az általa begyűjtött (célirányos) adatot megosztani az Interneten (felhőn) keresztül ebbe a kategóriába sorolható. Pillanatnyilag több, mint 400 IoT platform szolgáltató létezik. Sok gyártó az integrációt használja fel versenyképességének növeléséhez, erősen integrált funkcionalitást biztosítva az IoT alkalmazások fejlesztői és felhasználói számára. Az IoT egyre inkább jelen van a biztonságtechnikában. A trendeket figyelve az egyre okosabb biztonságtechnikai rendszerek összekapcsolódnak egymással és a felhasználók egyéb okos rendszereivel is (Smart Home, Smart City, vállalatirányítási és ipari megoldásokkal is).
Cégünk igény esetén már jelenleg is képes például háztartási gépet, ipari és mezőgazdasági készülékek, mérőórák, pénztárgépek, stb. távoli felügyeletére, menedzselésére, a rendszerek kialakíthatók úgy hogy az IoT-ba bevonva, az interneten keresztül is elérhetővé tegyük úgy, hogy képesek legyenek egymással (akár önállóan) is kommunikálni. Távolról tudunk kaput nyitni, világítást kapcsolni Öntözőrendszert indítani eseti jelleggel, de ezeket automatizálhatjuk is. Az Ön igénye szerint csak akkor kerül kikapcsolásra például egy biztonsági rendszer vagy kinyitásra egy kapu, ha a Műveleti és Irányítási Központ ügyeletesei meggyőződtek arról, hogy a belépni szándékozó jogosan és engedéllyel léphet be a területre. Kérje ingyenes konzultációnkat, használja az IPAR IV korszak technológiáját!

TÁVMENEDZSMENT
24/H SUPPORT
Távmenedzsment szolgáltatásunk célja, hogy Ügyfeleink részére a biztonságtechnikai rendszerek és az azok alapjául szolgáló IT rendszerek, részegységek működését távolról ellenőrizhessük, tesztelhessük. Helyszíni kiszállás nélkül beállításokat tudjunk módosítani, szoftvereket frissíteni, biztonsági mentéseket készíteni az ügyfeleink kérése alapján vagy ügyfeleink kérésére az egyes rendszerek által rögzített adatokat, felvételeket kielemezzünk. Ezek alapján riportokat, tanulmányokat biztonsági tanácsadást, esetleg megelőző intézkedéseket dolgozunk ki. Szolgáltatásunk alkalmas meghibásodások esetén a hiba okának távoli felderítésére, így a helyszínre érkező munkatársak célozottabban, hatékonyabban, költséggazdaságosabban tudják feladataikat végezni és a hibajelenséget elhárítani. Szolgáltatásunk alkalmas behatolásjelző rendszer aktiváló kódjainak ( felhasználói kódok ) módosítására, belépési jogosultság, belépő kártya letiltására, módosítására, új jogosultság kiadására, RFID kártya (vagy más belépés azonosító eszköz ) rendszerbe integrálására. A rendszereinkbe minden belépés loggolásra kerül, így tevékenységünk ellenőrizhető bármely esethez kapcsolódóan.

EGÉSZSÉGÜGYI
FELÜGYELET
Segítségnyújtás egyetlen gombnyomással!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Műveleti és Irányítási Központunkon belül a riasztórendszerek jelzéseinek fogadásához hasonló egészségügyi távfelügyeleti szolgáltatás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idős, valamint fogyatékkal élő személyeknek igényelhető szolgáltatás. Az Eu-Secure Zrt egészségügyi vészhívó rendszere folyamatos biztonságot nyújt idős, beteg, mozgásukban korlátozott vagy egyedül élő emberek számára otthonukban, hiszen a vészjelzések kezelését és a szükséges intézkedéseket távfelügyeleti központunk éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon is 24 órában biztosítja. A segélyhívó készülékről küldött manuális vagy automatikus jelzéseket távfelügyeleti központunkban szakképzett személyzet fogadja és a korábban megadott információknak megfelelően intézkedik a gondozott érdekében.
Vészhívó rendszereinket Megrendelőink igénye alapján alakítjuk ki a gondozott otthonában. A legegyszerűbbek a riasztórendszerek kezelőjén lévő ikonok megnyomásával aktiválódnak, azonban az érkező baj általában nincs tekintettel se a naptárra, se a munkaidőre és a beteg ember mindig kiszolgáltatott, különösen akkor, ha krónikus bajban szenved (cukorbetegség, magas vérnyomás, esetleg hallás- vagy látáscsökkenés) Cégünk speciális fejlesztésű eszközöket is képes biztosítani, melyek automatikus jelzéseket generálnak. Ezek az eszközök mobil vészhívó eszközök, melyeket karon (csuklón, órához hasonlóan ) vagy nyakpánton hordva, azokról egyetlen gombnyomással indítható vészhívás, ha valaki rosszul érzi magát, de képesek automatikusan is jelzést generálni, ha valaki pl elesik elesik. Ha félő, hogy hozzátartozónk elhagyhatja otthonát, miközben nem képes körültekintően közlekedni, esetleg el is tévedhet, GPS rendszerű vészhívónk automatikusan jelzi a kijelölt körzet elhagyását. Ebben az esetben a baj bekövetkezte előtt még tudnak munkatársaink intézkedni vagy értesíteni Önt, hogy a helyszínre érve segítsen hozzátartozóján. Rendszereink hagyományos (kapcsoltvanal ) telefonvonalon, GDM hálózaton, valamint GPRS kommunikáción keresztül is képesek a távfelügyeletei állomásunkkal kommunikálni. Ne bízza a véletlenre idős, beteg mozgásában korlátozott hozzátartozójának biztonságát és egészségügyi állapotának felügyeletét! Rendelje meg szolgáltatásunkat!


Takarító Személyzet Jelenlét és Takarítás Ellenőrzés
Rendszerünk a biztonsági személyzet jelenlét ellenőrzéséhez hasonlóan működik. A takarítási szakma egyik állandó problémája a minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés kérdésköre. A tapasztalatok azt mutatják, ha a takarítási szolgáltatás rendben el van végezve az sem a megrendelői, sem a takarító személyzet foglalkoztatója oldalán nem minősül rendkívülinek. Azonban az el nem végzett takarítási feladatok vagy a hibásan elvégzett takarítás, nem megfelelő időben, nem megfelelő minőségben elvégzett takarítás panaszra adhat okot, hatósági – hivatali elmarasztalással, büntetéssel párosulhat. A helytelen, hanyag szolgáltatásnak alapvetően több kockázata van. Létezik egy gazdasági kockázat, amennyiben az szolgáltatás során elkövetett hiba, gondatlanság, hiányosság a megrendelőnek anyagi kárt okoz. Azonban magasabb kockázati besorolású intézmények esetében, pl. egészségügyi intézményben, vagy az élelmiszeripari termelésben apróbb figyelmetlenségek is akár járványokat robbanthatnak ki, melyek mellett eltörpülnek az esetleges anyagi veszteségek.
A takarítási szolgáltatásoknak is vannak bizonyos törvényszerűségei, melyet folyamatosan szem előtt kell tartani a szolgálatszervezés, szolgálat folyamatos teljesítése során. Ahhoz, hogy a szolgáltatás minősége az elvárt szinten maradjon, a szolgáltatónak létre kell hoznia minőségbiztosításért felelős rendszert, azaz egyértelmű rendszert kell felépíteni, melyben olyan transzparenciával jelenik meg a feladatok - felelősségek - követelmények rendszere, hogy ott minden jelenlét, munkafolyamat, felhasznált takrítószer, higiéniai termék, esemény dokumentálásra, visszaellenőrzésre kerülhesse. Minden takarítást végző személynek, továbbá minden a takarítási folyamatban részt vevő dolgozónak tökéletesen tisztában kell lennie az általa végzett feladatok pontos végrehajtásának követelményeivel, illetve az ennek hiányában bekövetkezhető problémákkal, felelősséggel is.
Magyarországon elsőként olyan QR kód alapú rendszert fejlesztett Cégünk, melyben egyszerre kezelhető és ellenőrizhető a takarítószemélyzet jelenléte, az egyes takarítási területeken töltött ideje, az elvégzett munka jellege, a felhasznált takarítószer, fertőtlenítőszer, higiéniai termékek mennyisége, pontosan meghatározható, hogy egy adott területet ki, mikor takarította, fertőtlenítette. Mindezek alapján az egyszemélyi felelősség kérdése is egyértelműsíthető egy egy probléma esetén, mely a dolgozók körültekintőbb, felelősebb munkavégzését is elősegíti, hatósági vagy hivatali ellenőrzés során pontosan igazolható a végzett tevékenység. Mindezeken túl kimutatások és elemzések készíthetők az adatok alapján. A rendszer jelzi a program szerint el nem, végzett feladatokat, jelenlét hiányt…az előre beállított eseményekről email tájékoztatást, riasztást küld a megrendelőnek illetve Műveleti és Irányítási Központ részére egyaránt.

BELÉPTETÉS - BELÉPTETÉS ELLENŐRZÉS
Szeretné csökkenteni a portaszolgálat költségeit? Nem szeretne folyamatosan jelen lévő személyzetet, de szeretné kontroll alatt tartani a telephelyére történő be- és kiléptetést? Szeretne továbbra is adatokat regisztrálni a ki- beléptetések kapcsán, szeretné tudni, ki, mikor érkezett távozott? Nem szeretné, ha jogosulatlanul történne belépés vagy gépkocsival behajtás, kihajtás a területről? Cégünk IOT alapú, egyedi, saját innovatív fejlesztésű Portai Beléptető és Ellenőrző rendszere megoldja állandó személyzet nélkül is az Ön telephelyére történő ki- beléptetés folyamatait, ellátja a szükséges ellenőrzési feladatokat, ráadásul mindezekről tájékoztatja is Önt. Érzékeli a rendkívüli eseményeket, melyekre az Ön által meghatározott személyek, szolgáltató és/vagy Cégünk készenléti – kivonuló szolgálata intézkedik. Bizonyos rendszereink használják a mesterséges intelligencia eszközeit (AI), de ez az innovatív rendszerkonstrukciónknak csupán egy részeleme ez, illetve alkalmazása feladatspecifikus is egyben. A szolgáltatás igénylése esetén Cégünk megismeri az Ön igényeit, a telephelye, illetve a beléptetési pont sajátosságait, környezeti tényezőit, majd mindezek együttes figyelemebvétele mellett Önre szabjuk automatizál Portai Beléptető és Ellenőrző rendszerünket. A szolgáltatást megfeleltetjük a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, beleértve a GDPR adatvédelmi előírásokat is.
Ha Önnek csekély a dolgozói, vendég és szállítói forgalma és nem szeretne külön biztonsági személyzetet fizetni a helyszínen, nem szeretne arra az időszakra is személyzetet fizetni amikor konkrét munkavégzés nem történik, akkor a mi legújabb, gazdaságos szolgáltatási konstrukciónk Önre lett tervezve. Cégünknél csak az elvégzett munkáért kell fizetni, a jelenlétért nem !

GPS
MONITORING
Szeretné tudni hol vannak éppen járművei? Szeretne megvédeni járművét a lopástól és a lopás kezdeti stádiumában már jelzést kapni a lopási kísérletről? Szeretné látni, hogyan használják munkatársai a céges járműveket, esetleg értesítést kapni bizonyos szabálytalanságokról (pl. sebesség túllépés )? Szeretne automatikus figyelmeztetéseket kapni ha valamelyik járművében olajcserére van szükség vagy valami meghibásodott? Cégünk rendelkezésére a GPS műholdas autóvédelem és távfelügyelet szolgáltatásaival. Az Eu-Secure Zrt gépjárművekbe építhető GPS fedélzeti egysége által nem csak a jármű pillanatnyi helye állapítható meg, de a GPS fedélzeti egység alkalmas figyelmeztetések, riasztások generálására is, ha a jármű gyújtás nélküli állapotban mozog, de a GPS egységhez integrált speciális érzékelő jelez akkor is, ha a járművet megütik, mozgatják, az akkumulátort kiveszik, esetleg a GPS egységet eltávolítják az autóból. A GPS egység saját áramforrással ellátott eszköz, mely akku vagy az eszköz kiszerelése esetén is, azt követően még órákig képes jelzéseket küldeni fogadó állomásunkra. A GPS egységünk azon kívül, hogy helymeghatározásra, különböző védelmi funkciók indukálására alkalmas járműdiagnosztikai feladatokat is képes ellátni. Sokan nem is gondolnák, hogy egy gépkocsi helytelen, nem kellően körültekintő kezelésével milyen rövidtávon mennyire súlyos és költséges műszaki problémákat lehet előidézni. Eszközünk figyeli az előre programozottak szerint a jármű diagnosztikai paramétereit és a vezetési technológiát is (pl. sebesség túl lépés, túl magas fordulatszám…stb… ), de továbbítja a műszerfalon megjelenő hibajelzéseket és figyelmeztetéseket is illetve az olajcsere szükségességét, de egyéb karbantartásokra is képes figyelmeztetni. Távfelügyeleti szolgáltatásunkat a megrendelővel kötött szerződés alapján látjuk el Műveleti és Irányítási Központunkban, az ügyeletes munkatársak értesítik a jármű vezetőjét és/vagy  tulajdonosát a szerződésben meghatározott esetekben.       

Vissza a tartalomhoz