Eloeros Vedelem - Eu-Secure Insurance and Safety Zrt.

Tartalomhoz ugrás
Élőerős Biztonsági Szolgáltatások
Szakképzett Személyzet, Havi- Negyedéves Ismétlő Képzések és Vizsgák, Egyedi Motivációs Rendszer, Átlátható Munkaügyi Kapcsolatok, Jogszerű Foglalkoztatás, Korszerű Jelenléti és Munkavégzés Ellenőrzési Konstrukciók
őrzés - védelem
Portaszolgálat - Beléptetés Ellenőrzés

A portaszolgálatot ellátó, kifejezetten erre a feladatra felkészített, szakképzett vagyonőr nem csupán a be- és kilépést felügyeli, regisztrálja az áthaladásokat, speciális ellenőrzési feladatokat lát el,  de jogában áll a be- kilépés jogosságának  és annak feltételeinek ellenőrzése, továbbá jogában áll az áthaladásban feltartóztani személyeket, illetve eltávolítani az őrzott területről. A jelenleg aktuális jogszabályok alapján a GDPR adatvédelemhez kaocsolódóan sok esetben ezeket a feladatokat nem is láthatja el más csak szakképzett, vagyonőr beosztású személy. Ha személyes adatokat is kezel (kamerás rendszer, beléptetőrendszer, okmányok ellenőrzése...) eldöntendő kérdés, hogy ezt adatkezelői vagy adatfeldolgozói minősítésben teszi-e !?
GDPR szolgáltatásainkkal teljeskörűen le tudjuk venni válláról az adatvédelmi problémákat is! Amennyiben Önnek is portaszolgálatra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal! Szakképzett személyzetünk Önnek is rendelkezésére áll. Portaszolgálat, recepciós szolgálat ellátását segítő biztonságtechnikai rendszereinkről ITT tud többet olvasni.

őrzés - védelem
Recepciós Szolgálat - Irodai Beléptetés

Recpeciós szolgáltatásainknál figyelembe vesszük, hogy az épület látványa mellett a recepciós munkatársak is igen erősen befolyásolják az első, meghatározó benyomást az Ön vállalkozásáról. A kifogástalan megjelenés és a kiemelkedő modor alapvető feltételek a biztonsági személyzetünk esetében. Egy barátságos és segítőkész fogadtatás nem csak ügyfeleire és vendégeire hat pozitívan, hanem a munkatársaira is, nap mint nap. A nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatok növekvő térhódításának következtében egyre nagyobb az igény a nyelveket jól beszélő, jó megjelenésű, kiválóan kommunikáló, feladataikat magas színvonalon ellátni képes recepciós munkatársak alkalmazására. Az ő tevékenységük a telefonközpont kezelésétől, a vendégek fogadásán és kísérésén át a postázási, iratkezelési, iktatási feladatok szakszerű és pontos végrehajtásáig is kiterjedhet. Munkájukat leginkább a pontosság, barátságosság, kedvesség, udvariasság és határozottság jellemzi. Folyamatosan és színvonalasan képesek a Megbízó arculatát képviselni és biztosítani a vendégek, ügyfelek részére a Megrendelő pozitív megítélését.
őrzés - védelem
Teherforgalom Ellenőrzés - Rakodás Ellenőrzés

A teherforgalmi kapuk ellenőrzése eltérő felkészítést és szakmai figyelmet igényel a szemilyi portaszolgálatio feladatokétól. Ez a pont lehet egyik legjelentősebb veszteségforrás vagyonvédelmi szempontból. A nem megfelelően ellenőrzött rakodás, a rakományok ellenőrzés nélküli kiléptetése együttesen jelentős károkat okozhat. Cégünk ellátja az AEO szempontú (NAV előírás kompatibilis) rakomány és kiléptetés ellenőrzési feladatok is szakképzett biztonsági személyzet koordinálásával. A tevékenység dokumentálásához saját fejlesztésű online rendszert alkalmazunk, mely segítséget nyújthat egy kérdéses esetben a rakomány utólagos mennyiségi ellenőrzéséhez, illetve a rakodás megfelelőségének ellenőrzéséhez is, utólagos vagy valós idejű fotódokumentáció készítésére is alkalmas.
Fontos kérdéskör a vásárlók bizalma is! Minden szállító legfőbb célja, hogy az áru átvételekor az ügyfél elégedett legyen, a termékek kifogástalan állapotban érkezzenek meg, a megrendelt mennyiségben. A szakképzett személyzet általi rakodás ellenőrzés szinte a nullára csökkenti annak lehetőségét, hogy a megrendelőnek kellemetlen meglepetésben legyen része az áru megérkezésekor, így kiküszöbölhető a hiányos és sérült áru egyaránt. Szakemberek jelenléte a rakodás ellenőrzése során egyrészt szinte teljesen kizárja az áruk helytelen kezelésének és berakodásának kockázatát, továbbá a lopás és egyéb váratlan problémák felmerülésének esélyét is a minimálisra csökkenti, valamint megfelelést nyújt az AEO előírásoknak is.
őrzés - védelem
Telephelyőrzés - Járőrszolgálat

Cégünk nem csupán egyszerű telephelyőrzést vagy felügyeletet kínál. Legyen szó bármilyen jellegű felhasználási területről: irodaházról, üzemi, ipari objektumról, áruházról vagy szállodáról, célunk nem csak a ránk bízott területen dolgozók vagy annak látogatóinak teljes körű védelme, valamint a ránk bízott ingatlan, illetve az ott található ingóságok maradéktalan megőrzése, de az őrzéssel ellátott területen egyéb veszélyhelyzetek elhárítására is fel vannak készítve szakképzett őreink. A veszélyhelyzetek felismerésére, rendkívüli események felderítésére, kezelésére és a szakszerű kármegelőző és kárenyhítő intézkedések foganatosítására egyaránt fel vannak készítve munkatársaink. Egyedi biztonsági koncepciót dolgozunk ki minden ügyfelünk részére előzetes kockázatértékelést követően optimalizálva az élőerős objektumvédelmi koncepciókat, biztonságtechnikai rendszerek integrálásával, biztosítási és biztonsági kockázatok kizárásának maximalizálásával, a GDPR adatvédelmi előírások szinkronizállásával. A kockázat a miénk, a biztonság és a nyugalom az Öné!
őrzés - védelem
Áruházi Rendészet - Üzlettér Őrzése

A kereskedelmi egyégek vevőkért - fogyasztókért vívott harcában egyik legfontosabb tényező a biztonságos és vevőközpontú környezet megteremtése. Egyre nagyobb kihívást jelent az eladásra kínált árukészlet védelme a vevők szabad mozgásának gátlása és feszélyeztetése nélkül. A mai rohanó világban a vásárlók feszültek, egyre kevesebb időt tdunak a vásrálásra fordítani, ezért fontos, hogy a nagyértékű áru is közvetlenül hozzáférhető legyen számukra, megfoghassák, megnézhessék azt. Mindemellet éppen ezt a lehetsőéget kihasználva az üzlettérben egyénileg és szervezetten elkövetett lopások számra jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Egyre több a garázda, rendbontó vislekedés, mely sokszor csak a figyelem elterelését szolgálja, mindettől függetlenül félemet kelt a kiskereskedelmi egység dolgozójában és a vásárlóban egyaránt ezzel közvetett és közvetlen károkat is okozva.
A reprezentatív és tekintélyt sugárzó, szakmailag felkészített áruházi rendészeti szolgálat csupán jelenlétével képes megelőzni és csökkenteni az ilyen esetek számát. A háttérben illetve fedetten dolgozó biztonsági munkatársaink ( civil ruhás biztonsági személyzet, civil ruhás detektív szolgálat, próbavásárlások...) valamint az élőerős vagyonvédelemmel összehangolt biztonságtechnikai megoldások (kamerás rendszerek, intelligens lopásmegelőző - érzékelő rendszerek, áruvédelmi rendszerek... ) együttesen hatékonyan képesek az üzlettérben valamint a raktári ki - beszállítás során keletkező károk megelőzésére.
Őrzés - Védelem
Veszteségmegelőzés Retail

Veszteségmegelőzési szolgáltatásaink egy komplex, rendszerszemléletű szolgáltatást foglalnak magukban. Szoolgáltatásunk hatékonyan ,űködtethető kiskereskedelmi egységek, nagykereskedések, üzletek valamint önálló raktárak és logisztikai központok vagyonvédelmi célú veszteségmegelőzésére, káresemények csökkentése, leltárhiány csökkentése céjából. Cégünk nem csak vagyonőröket és/vagy kamerás illeteve más biztonságtechnikai rendszereket biztosít, hanem ár/értékarányban kiemelkedő megtérülés mellett optimalizált, egyedi rendszert dolgozunk ki és működtetünk az összes biztonsági elem integrálásával, figyelembe véve a biztosítással fedezett esetleges eseményeket illetve a megmaradó kockázat kérdését is. A leltárhiány egyértelmű és értelmetlen veszteség, az ismeretlen eredetű leltárhiány igen jelentős részét (nemzetközi felmérések szerint a 70-75%-át) belső elkövetők, azaz a munkatársak, valamint a folyamatokban rejlő hiányosságok, hézagok okozzák. Cégünk éppen ezért a problémát ebből az irányból közelíti meg és kínál megoldásokat a veszetségmegelőzésre.

Őrzés - Védelem
Rendezvénybiztosítás

A rendezvény biztosítási szolgáltatás a nyugodt és zavartalan rendezvénylebonyolítás alapja, továbbá bizonyos esetekben törvényi előírás is szakképzett megfelelő létszámú biztonsági személyzet közreműködése a területen, melynek hiányába a rendezvény megtartását megtilthatják, illetve szakszerűtlen intézkedések vagy az intézkedés hiányából fellépő problémák esetén a rendezvényt le is állíthatják. Cégünk elsősorban ipari - kereskedelmi vásárok, expo területek, illetve meglévő megbízóink céges - és családi rendezvényeinek biztosítására szakosodott. Rendezvényszervezési szolgáltatásunk megábvan foglalja a teljes biztonsági menedzselését egy rendezvénynek. A biztonsági terv elkészítésétől, a hatóság előtti képviseleten keresztül, a tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátását.  
Komplex rendezvénybiztosítási szolgáltatásunk része a rendezvény területének biztonsági őrzése, rendezvény zavartalan lebonyolításának biztosítása, belépésellenőrzés, beléptetés, rendbontások és garázda tevékenység megelőzése, rendbontók kivezetése. Kiemelt és eseti helyszínek őrzése, VIP személyek kísérése, személyvédelem, közlekedés és látogatói irányítás, hostess feladatok ellátása, zárást követően a hátrahagyott standok, értékek, rendezvényterület őrzése. Vészhelyzet eseté közreműködés a terület kiűrítésében, valamint együttműködés az illetékes hivatalokkal, hatóságokkal, kárenyhítési és életmentési feladatok ellátássa.
Őrzés - Védelem
Pénzszállítás - Értékkísérés

Ön kockára tenné munkatársai vagy saját testiépségét, életét? A rohamosan romló közbiztonság, az egyre elszántabb utcai támadók, illetve bűncselekmények elkövetői akik sokszor már drog hatása alatt követik el cselekményeiket  indokolja, hogy a készpénforgalmat bonyolító válalkozások, kereskedelmi egységek ne kockáztassák munkatársaik testi épségét vagy életét, ne tegyék kockára árbevételüket. Cégünk pénszállítási és értékkísérési szolgáltatása leveszi az Ön válláról az ilyen jellegű terheket és kockázatot. Speciális átadás-átvételi rendszerünk alkalmazása lehetővé teszi a másodpercek alatti rakodást.
A lehetséges elkövetők elrettentése és munkatársaink védelme érdekében olyan speciális szállítóeszközökben végezzük a pénzszállítást melyek egy esetleges támadási kísérlet esetén azonnal roncsolják és megfestik a bankjegyeket. Cégünk megszervezi és háztól házig történő felelősségvállalással tökéletesen biztonságos módon megvalósítják az igényelt értékszállítást a megrendelt célállomásra.

Őrzés - Védelem
Személyvédelem Testőr szolgálat

Sajnos jelenlegi közbiztonságunkra jellemző, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, amely az ő, vagy szerettei, munkatársai életét, testi épségét fenyegeti. Tapasztalataink szerint az üzleti életben sikeres embereknél, ez a veszély fokozottan jelen van. Szakmánk legfontosabb követelményeit támasztó ága, mely speciális képzettségű munkatársakat követel. Munkatársainkat minden egyes megbízás előtt esetileg készítjük fel a feladat sikeres végrehajtása érdekében.
A személyvédelem (testőri munka) rendkívül összetett feladat, hiszen ellátásához egyrészt a védelmi szakma több területének alapos ismerete is szükséges, másrészt a feladatot ellátó személyek (testőrök) egyéni emberi kvalitásainak is magas szintűeknek kell lenniük.Speciálisan képzett, jelentős gyakorlattal rendelkező munkatársaink egyaránt képesek operatív módon végezni feladatukat, ha azt a megbízó igényli, illetve a veszélyeztetettsége azt engedi. Ugyanakkor közismert személyek illetve sztárok kísérésénél, valamit azoknál a védett személyeknél, ahol a veszélyeztetettség és a biztonsági helyzet ezt igényli, demonstratív módon is érzékeltetik munkatársaink jelenlétüket. Személyőrzési szolgáltatásunkat azon partnereinknek, illetve a partnereinkhez látogató ügyfeleinknek, illetve csaladtagjaiknak, közeli hozzátartozóiknak ajánljuk, akik hivatalból nem részesülnek védelemben, azonban veszélyeztetve érzik magukat. Személyvédelmi szolgáltatásunk az egy fős, egy helyszínre rendelt személyvédelmi szolgáltatástól, a teljeskörő személyvédelemig terjedhet (otthon teljes védelme, utazások, munkahely, rendezvények ...).
Vissza a tartalomhoz