Személyügy - Képzés - Eu-Secure Insurance and Safety Zrt.

Tartalomhoz ugrás
'BEST PRACTICE' Képzések
Élenjáró nemzetközi tapasztalatok és az úgynevezett legjobb gyakorlat megismerése az egyes szakterületen belül a fizikai állomány és a szakmai vezetés számára egyaránt.
SECURITY KÉPZÉSEK
Biztonsági személyzet belső képzése, szintentartó képzések, esemény célú képzések ( intézkedés, kiértékelés, megelőzés ), speciális eseménykre való felkészítés
TAKARÍTÓI KÉPZÉSEK
Takarító személyzet belső képzése, szintentartó képzések, vegyszerismereti, hidrokémia, infektológiai, higiéniai kiegészítő képzések
Kiválasztás - Képzés - Ellenőrzés - Motiváció
ÉRTÉKEINK...
Cégünk felismerte, hogy a biztonság, a biztonságos működés és egyáltalán a színvonalas szolgáltatások sikerének kulcsa az emberi tényező. Tudjuk, hogy rendezett munkaügyi viszonyok, megbecsült, képzett és lojális személyzet nélkül nem lehetséges minőségi szolgáltatást nyújtani. Ezek hiányában nem csak a szolgáltatások minősége nem megfelelő, de az őrzött vagyon, a védett személyek biztonsága sem garantálható. A rendezetlen munkaügyi és adóügyi viszonyok következményei szinte minden esetben nem csak a szolgáltatóra, de a megrendelőre is kihatnak. Cégünk kiemelt értékként és szempontként kezeli munkatársainak jogszerű foglalkoztatását munkakörtől függetlenül. Kiemelt figyelmet szentelünk és megfelelő körültekintéssel toborozzuk, válasszuk ki munkatársainkat, majd készítjük fel a napi munkavégzésre illetve a rendkívüli helyzetekre egyaránt. Egyedi személyügyi menedzsmentünk minden dolgozónk részére biztosítja a versenyképes juttatási rendszert, motivációs rendszert, betegség- baleset esetén a kieső munkanapokra az alapjuttatásokon túl kórházi ápolás, betegellátási juttatásokat. Kiemelt munkavégzés, kármegelőzési intézkedések esetére rendszerünk premizálási lehetőséget biztosít a biztonsági személyzet és a facility személyzet részére egyaránt. A kiváló minőségű munkavégzést két alapelv együttes alkalmazásával biztosítjuk megrendelőink részére, melyek a KÉPZÉS és KONTROLL.
Egyedi képzési rendszerünk időszakos belső képzéseket, vizsgákat foglal magába, mely minden esetben a megrendelőnél végzett szolgáltatásokra fókuszál,a megrendelőre pontosabban a szolgáltatás helyszínére az ott végzett feladatokra, az ahhoz szükséges szakmai, jogszabályi elméleti- illetve gyakorlati ismeretekre vonatkozik. A képzéseket minden esetben szóbeli és/vagy írásbeli vizsga követi. A sikeres vizsgákat egyedi juttatásokkal honoráljuk, mely része motivációs rendszerünknek is.
Valljuk, hogy a rendszeres képzés eredményeképpen a napi rutin feladatokon túl, rendkívüli helyzetekben is kiválóan, szakmai és jogszabályi elvárások szerint képesek munkatársaink a feladatokat ellátni. Mindenki által ismert, hogy a feladatok és utasítások kiadása, a feladatokra történő felkészítés csak akkor képes hatékonyan működni a gyakorlatban, ha ezek megfelelő szakmai kontroll alatt vannak tartva. Az Eu-Secure Zrt többlépcsős ellenőrzési rendszere biztosítja a segítőszándékú ellenőrzést, a 24 órás szakmai támogatást és segítségnyújtást, valamint a számonkérő jellegű ellenőrzést egyaránt.
Az operatív működés során felmerülő eseti feladatok, személyügyi változások eltérő igényeket támasztanak Cégünkkel szemben is. Akár új projekt indításakor, akár egy kolléga szabadsága esetén kiemelten lényeges, hogy a teljesítendő feladatok határidőre, az elvárt minőségben valósuljanak meg ezekben az esetekben is az új és meglévő ügyfeleink felé egyaránt. Az Eu-Secure Zrt gyakorlati alapú személyügyi manadzsment rendszere biztosítja, hogy munkavállalóink képességeiknek és terheltségüknek figyelembe vételével kerüljenek kiosztásra az egyes feladatok, figyelembe véve azok határidejét és prioritását is, háttérlétszámbízusunk biztosítja ehhez a megfelelő létszámot.
Cégünk részéről fontos, hogy megfeleljünk megrendelőink elvárásainak, ennek érdekében kiváló minőségű szolgáltatást nyújtsunk, mely azonban nem lehetséges elégedett, munkájukra felkészült, szakképzett munkatársak nélkül, akik motiváltak és felelősséggel képesek napi munkájukat végezni, feladataikat színvonalas ellátni.
Tisztában vagyunk szakterületünkön az emberi tényező felértékelődésével, azzal, hogy mekkora szerep jut a mai gazdasági környezetben illetve speciális szakmai szolgáltatásunk okán a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában az emberi tényezőnek. A tudásra, a tapasztalatra, a szakismeretre a tőke egyik formájaként tekintünk Cégünknél, melyet a szervezeti vagyon részeként értékelünk, mint szervezeti stratégiai erőforrást. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind szervezetünk részéről. Az Eu-Secure Zrt vallja ezeket az értékeket, ápolja és fejleszti a szervezeten belül a személyzeti startégiai foylamatokat. Legyen Ön is részese felkészült személyzetünk által nyújtott szolgáltatásoknak, ne kockáztassa biztonságát, értékeinek védelmét, épületeinek állagát! Tisztelettel várjuk érdeklődését!

BELSŐ KÉPZÉSI RENDSZERÜNK
Az oldalunkon részletezett szervezeti értékeink egyik alappillérének a képzett munkaerőt neveztük meg. Az Eu-Secure Zrt által nyújtott szolgáltatási szférában az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatok összetettek, egyaránt szükséges elméleti és gyakorlati tudással rendelkezni. Nem elég egy szakterület szakmai tudása, több terület, egységes, egymásba átnyúló, egymásra támaszkodó ismeretagyaga, a kapcsolódó jogszabályok ismerete és alkalmazása szükséges ahhoz, hogy munkatársaink szakszerűen, magabiztosan tudják munkájukat végezni és jogszerű intézkedéseket legyenek képesek foganatosítani rendkívüli helyzetekben is. Mindezek elérése érdekében Cégünk által bevezetett ’ inhouse training ’ képzési rendszer a fizikai állománytól, egészen a felső vezetők munkaköréig optimalizált rendszer. Cégünk tevékenységét tekintve rendkívül gyorsan fejlődik a biztonsági szolgáltatások, illetve facility management szolgáltatások területe is, beleértve a jogszabályi környezetet, de a gazdasági ( munkaügyi – adóügyi ) területeket, valamint a technológia fejlődésével a műszaki – technológiai környezetet, ügyfeleink elvárásait is. Figyelembe vettük azt a tényezőt is, hogy a legképzettebb munkatárs tudása, gyakorlati szintű alkalmazása az ismeretnek csökken, ha huzamosabb ideig nem kell az adott feladatot végezni vagy nem találkozik az adott esettel, eseménnyel hosszabb ideig.  Cégünk nem csak egy adott munkakörhöz optimalizálta több modulos képzési rendszerét, hanem minden egyes szolgáltatási helyszínre az ott végzett általános és egyedi feladatokra, külön megrendelőnként ki is dolgozta/dolgozza azokat. Ügyfeleinknél szolgáltatást végző munkatársaink az adott helyszínen, az adott feladatokra optimalizált oktatási anyagból kapnak felkészítést és tesznek vizsgát. A felkészítések/vizsgák gyakorisága több tényezőtől függ. Leginkább a feladat jellege határozza meg, majd a helyszín funkciója, de befolyásoló tényező lehet az ügyféllel kötött megállapodás is. Azok a munkatársaink akik a felső elvárási szint felet teljesítenek pénzjutalomban részsülnek, azok a munkatársak akik a szükséges szakmai tudás minimum szintje alatt végeznek felfüggesztésre kerülnek annak érdekében, hogy ne rontsák a szolgáltatás minőségét, a biztonsági szolgáltatások területén ne veszélyeztessék a védett érték, személy biztonságát, illetve hogy nyugodt körülmények között készülhessenek fel az ismétlő vizsgára. Azoknak a munkatársaknak akik az előírt alkalmak egyinkén sem képesek sikeres vizsgát tenni munkaviszonyát megszüntetjük. Képzési – ellenőrzési, valamint motivációs és szankcionáló rendszerünk együttesen biztosítja az Ön részére a biztonságos és színvonalas szolgáltatás nyújtást. Várjuk, megkeresését!

SZEMÉLYZET ELLENŐRZÉSE
Cégünk a kontroll és az ellenőrzés területét külön kezeli ezen folyamatokon belül. A kontroll és az ellenőrzés együttesen a hatékonyság, a színvonalas és biztonságos szolgáltatásnyújtás, a nem várt események szakszerű és jogszerű kezelésének egyik alapja. Ha rendelkezünk ugyanis a szükséges munkaerő-állománnyal, az állományt felkészítettük a munkavégzésre, akkor a teljesítmény válik a hatékonyság kritériumává. A megfelelő szakmai tudással bíró, felelősségteljes munkát végző, dolgozni akaró emberek megtartása és jelenlétük biztosítja a munkavégzés folyamatosságát, a teljesítmények biztonságos és színvonalas fenntartását. Cégünk személyzeti ellenőrzési és kontrolling rendszere egyaránt szolgálja a szervezet céljainak megvalósulását, nevezetesen a szervezeti teljesítmény kívánt szintjének elérését, de szolgálja a szervezet különböző szintjein dolgozó embereket is (vezetőt, beosztottat, fizikai állományt egyaránt). Tisztában vagyunk vele, hogy sikeres és sikertelen vállalatok között nem a műszaki - technológia fejlettségben lelhetők fel a meghatározó különbségek, hanem a szervezetben dolgozó emberek minőségében, a személyi menedzsment hatékonyságában. Cégünk által felállított szakmai kontroll és ellenőrzési rendszer figyelembe veszi, hogy a dolgozónk innovatív erőforrás is egyben, egyetlen olyan erőforrás, amely képes megújulni, minőségében megváltozni, új megoldásokat létrehozni, motiváltsága, attitűdje függvényében a szervezeti teljesítmények teljesen új szintjét létrehozni. Ennek értelmében nem a számonkérés, mint inkább, elsődlegesen a támogató, szakmai segítséget nyújtó ellenőrzési rendszert favorizálja Cégünk. Ennek érdekében a kontrol tevékenység során a szakmai együttműködésnek köszönhetően a dolgozói kapacitásnövekedés, teljesítőképesség, szakmai alapokon, jogszerűen nyújtott szolgáltatások vállalatunk értékét, ügyfeleink bizalmát növelik. Vállalatunk esetében a képzési és kontroll tevékenység egymás szerves részét képezik. A kontroll során feltárt bizonytalan szakmai készségek megerősítése, az ismeretanyag rutin – és készségszerű használata a visszatérő képzések által garantálható.
Ellenőrzési rendszerünk két területet vizsgálva működik. A belső kontroll ( előzőekben bemutatott szakmai támogató rendszeren alapuló kontroll ) működésének ellenőrzését szolgálja, mintegy ’revizori’ tevékenységként, másrészt a dolgozók, előírások szerinti munkaképes állapotát, jelenlétét, munkavégzését ellenőrzik fizikai jelenléten, valamint technikai eszközökön keresztül.
A szolgáltatási helyszíneken dolgozó munkatársak helyszíni ellenőrzésére a területileg illetékes vezetők, helyszínen dolgozó csoport- és szolgálatvezetők jogosultak napi szinten, illetve időszakosan felelős szakmai vezetőink. A helyszíntől távoli ellenőrzésére egyedi technikai megoldásainkat alkalmazva Műveleti és Irányítási Központunkban dolgozó ügyeletes munkatársai jogosultak.  A leírtak alapján Cégünk teljes kontroll alatt képes tartani a két legfontosabb tényezőt, a dolgozói jelenlétet és a munkaképes állapotot. A munkavégzés ellenőrzésére szintén helyi vezetők által és saját, innovatív fejlesztésű, munkavégzés ellenőrző rendszereinken van lehetőség, mely megoldásainkról az adott szolgáltatásra vonatkozó oldalainkon bővebben olvashatnak. Amennyiben a Cégünknél alkalmazott kontroll és ellenőrzési háttérről szeretne többet tudni, tisztelettel várjuk érdeklődését!

TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIAI KÉPZÉSEK
Takarítói - Tisztítástechnológiai  Képzések
Betanított Takarító
A képzés megszerzésével az alábbi feladatokat tudja ellátni: szakmai fogalmakat helyesen használni; a takarítás etikai szabályait betartani; a kezelőszereket előírásoknak megfelelően használni, tárolni, szállítani; védőfelszereléseket használni; kézi és gépi eszközöket használni; különböző burkolatokat, felületeket felismerni; szennyeződéstípusokat meghatározni, megfelelő oldatot használni az eltávolításhoz; adminisztratív tevékenységet ellátni; szakszerűen ellátni a különböző felületek tisztítását; visszaállítani a területre jellemző típusrendet; elvégezni a felületek fertőtlenítését; tűz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartani.

Tisztítás-Technológiai Szakmunkás
A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi komplex szolgáltatást végez. Meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben. A szakképesítéssel rendelkező betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket, a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Megismeri és betartja a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat; alkalmazza a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket. Tisztázza a feladatellátás körülményeit és dönt a megvalósításról, megoldásról: Ismeri a megfelelő tisztítási eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert. Eltávolítja a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket; fertőtleníti a felületeket; elvégzi a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását. A feladatok elvégzésével átadja a megtisztított területet; tervezi, szervezi a saját feladatait; és dokumentálja a tevékenységét.

Tisztítás - Technológiai Szolgáltatásvezető – Housekeeping Stewarding
A Housekeeping-Stewarding területet vezető személy, a szálláshely motorja. A beosztottak, takarítást végző kollégák munkavégzéséért felelős. A legfontosabb feladata az ellátandó területeken folyó munka megszervezése, és mint egy részleg vezetője, tervezési, irányítói, szervezési és ellenőrzési, értékelési tevékenysége van. Kapcsolatot tart a szálláshely többi részlegének vezetőjével (Front Office, Karbantartás, Szobaszerviz, Étterem, Rendezvény) valamint a beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel is. Rendkívül felelősségteljes munkakör. A feladatai közé tartozik többek között a megfelelő színvonal biztosítása a szálláshely teljes területén, a vendégek szállodával szembeni, tisztasággal összefüggő elvárásainak teljesítése, a vendégszobák, vendégterek, raktárak ellenőrzése tisztasági és műszaki szempontból.

ELEKTRONIKAI KÉPZÉSEK
IT- BIZTONSÁGTECHNIKA- TŰVÉDELEM
Elektronikus Vagyonvédelmi Rendszerszerelő
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képzést siekresen elvégző személy: felvenni a megrendelést; a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni; vázlatot, ajánlatot készíteni; terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni; erőforrást és időszükségletet meghatározni; informatikai, munkaszervezési, technológiai munkákat tervezni; a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni; a bel- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani; beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani; behatolás jelző-, videó- és megfigyelőrendszert telepíteni, karbantartani és javítani; a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni; elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni; elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni; elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni; elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni; számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni; üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit; a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni; a kezelő személyzetet oktatni; munkafolyamatokat lezárni.

Villanyszerelő
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. A szakképesítéssel rendelkező képes: egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni; LAN és WAN hálózatokat használni; terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni; fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni; villamos és mechanikai kötéseket készíteni; kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél; csatlakozó vezetéket létesíteni; fogyasztásmérő helyet kialakítani; lakás és épület elosztó berendezést szerelni; erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni; épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani; világítási berendezést szerelni; szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint; kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni; víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni; külső villámhárító berendezést szerelni; belső villámvédelmet kialakítani; üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni; ipari energia elosztó hálózatot szerelni; ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni; kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni; vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni; fotovoltaikus berendezést szerelni; ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani; egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni.

Informatikai Támogató Munkatárs
Az Informatikai támogató munkatárs olyan szakember, aki kis- és közepes vállalatoknál, intézményeknél, szervezeteknél informatikai támogatói feladatokat lát el. Megfelelő szintű hálózati ismeretek birtokában a munkahely infokommunikációs hálózatát konfigurálja, működteti és hibaelhárítást végez. Feladatai közé tartozik a munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások telepítése, összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. Magabiztosan kezeli és vezeti be a vállalatnál a népszerű felhőszolgáltatásokat, a virtualizációt és csoportmunkát támogató megoldásokat. Segíti munkatársait a távmunka szolgáltatások használatában, szűkebb közösség IT oktatását végzi, melynek célja a digitális kompetenciák fejlesztése. Szakmai támogatást nyújt az irodai szoftverek és adatbázisok hatékony használatához. A költséghatékonyságot szem előtt tartva nyílt forráskódú szoftverek bevezetését végzi. Tartalomkezelő rendszert (CMS) használva elkészíti és karbantartja a vállalat honlapját.

BIZTONSÁGSZERVEZŐ KÉPZÉS
OKJ 52 861 01
Az Eu-Secure Zrt vállalja biztonságszervező képzésre jelentkezők részére a képzés és vizsgák megszervezését, majd sikeres vizsgát követően munkalehetőséget kínálunk az érdeklődők részére.

A szakképesítéssel rendelkező képes: elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet; elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot; elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait; kialakítani a védelmi koncepciót; felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat; intézkedni rendkívüli eseményeknél; elkészíteni az objektum tűzriadó tervét; tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani; ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat; ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat; elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat; ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat; ellátni gazdasági, vezetési feladatokat.

Jelentkezési feltételek
– betöltött 18 életév,
– érettségi bizonyítvány,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet


HATÓSÁGI
FEGYVERVIZSGA
Az Eu-Secure Zrt vállalja fegyvervismereti oktatás - előadás, valamint vizsga szervezését jelentkezők részére, golyós, sörétes és maroklőfegyver használatához (egy alkalommal mind a három fegyvernemre lehetséges vizsgázni )

Jelentkezési feltételek
– 8 osztályos végzettség,
– cselekvőképesség,
– állandó belföldi lakóhely,
– EU tagország állampolgára
– büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítványt nem kell kiváltani!)
KIVÁLASZTÁS
KÉPZETTSÉG ÉS GYAKORLAT
A megfelelő körültekintéssel végzett munkaerő kiválasztás Cégünk egyik legfontosabb munkaerő gazdálkodási, stratégiai alapja. Gyakorlati tapasztalatok egyértelműen alátámasztják, hogy a gondos előkészítési (toborzási ), kiválasztási, felvételi eljárások esetén kisebb százalékban érik váratlan meglepetések a munkáltatót. Leendő munkatársaink beállítottságával, képességeivel a lehető leghatékonyabban kell gazdálkodnunk, mert tulajdonságaik, erősségeik egyben munkájuk motiváló tényezői is lesznek egyben. Bizonyosságot nyertünk, a legegyszerűbb motivációs eszköz maga a munka, a feladat, ha az által munkatársunk képes sikert, eredményt produkálni. Mindenki szeretne sikeres és hatékony lenni és ami talán ettől még fontosabb elismerést és megbecsülést kapni. Mindezeket figyelembe véve az Eu-Secure Zrt a kompetencia alapú toborzási és kiválasztási folyamatokat hangolta össze, optimalizálta az egyes munkakörökhöz szükséges felvételi eljárások hatékonysága érdekében. Cégünknél az egyes munkakörökhöz speciális felkészültség, stressz- és monotoniástűrő képesség szükséges, a személyes megfelelésen túl. A Cégünknél alkalmazott kiválasztási és felvételi folyamata több lépcsőből áll, több fordulóban, többféle módszerrel kerül kiválasztásra a leendő munkatárs, munkakörtől függetlenül. Az alkalmasnak vélt munkatársakkal részletesen ismertetjük leendő feladataikat a feladatokhoz kapcsolódó esetleges biztonsági, munkavédelmi, balesetvédelmi kockázatokat, munkarendet, munkaügyi – és szakmai elvárásokat, a komplex juttatási rendszert. A munkaügyi dokumentumok elkészítésére, véglegesítésére csak közös egyeztetés, közös megfelelés után kerül sor. A munkába állás feltétele kivétel nélkül, a munkaügyi dokumentumok mindkét fél részéről történő elfogadása, aláírása, munkakörhöz kapcsolódó feladatokra történő felkészítés – oktatás, sikeres megfelelés, majd a helyszín ismerete, tűz- munkavédelmi- balesetvédelmi, környezetvédelmi oktatásokon való részvétel.    
'BEST PRACTICE'
KÉPZÉS
Képzéseink részét képezik a ’Best Practice’ jellegű esettanulmányok és módszertani képzések is. Szakterület felelős vezetőink folyamatosan tanulmányozzák a nemzetközi tapasztalatok, események és a hazai gyakorlati alkalmazások során keletkező eseteket esettanulmányokat, továbbá vállalatunknál bekövetkező rendkívüli események, egyedi ügyfélkérések alapján bevált konstrukciókat, intézkedéseket, megelőző intézkedéseket. Egy – egy rendkívüli esemény részleteit feldolgozva, az arra hozott, illetve hozható intézkedéseket elemezve oktatási előadás keretén belül kerülnek ezek bemutatásra elsőként a szakmai vezetőség körében, majd a ’Best Practice’ elvének megfelelően a leginkább alkalmas intézkedés, konstrukció kerül kidolgozásra. Ezt követően a fizikai állomány részére is átadásra kerül a véglegesített tudásanyag, majd az oktatás részeként felmérjük az elsajátított kompetenciákat is, dokumentálva a helyes, elméleti intézkedések sorrendjét, módját.  
MOTIVÁCIÓ                     
A KÖZÖS SIKER ÉRDEKÉBEN
A mai korban, a meglévő alkalmazottak megtartása sok cég számára komoly kihívást jelent. Ennek elsődleges oka az általánosan jellemző munkaerőhiány, vagyis a szakképzett, tapasztalt, tehetséges munkaerő alacsony aránya ezért is nehéz őket már megszerezni is, de a megtartás még nehezebb. Az Eu-Secure Zrt által nyújtott szolgáltatások erősen bizalmi alapú szolgáltatások azon túl, hogy az egyes feladatkörök összetettek, szakmai elméleti és gyakorlati tudást, jogszabályismeretet egyaránt igényelnek. Ennek megfelelően a magas fluktuáció kihathat a szolgáltatás minőségére és a biztonsági szint csökkenésével is járhat egyaránt. Cégünk személyzetmenedzsment folyamata részletesen bemutatásra került oldalunkon, az egyes témakörökhöz rendelten  jól láthatók és követhetők Cégünk folyamatai és szemlélete. Alapvető hangsúlyt fektetünk a megfelelő személyek kiválasztására, munkába állítására és jogszerű foglalkoztatására, versenyképes juttatási rendszer kidolgozására, a napi munkavégzés során munkájuk segítésére, ellenőrzésére, valamint folyamatos képzésükre is. Egyedi munkaügyi rendszerünk érdemeként munkatársaink szakképzettek, váratlan helyzetekben is képesek rugalmasan, szakszerűen intézkedni, ügyfeleink egyedi kérdéseinek eleget tenni, illetve rendkívüli helyzetben is képviselni ügyfeleink érdekeit, megvédeni értékeiket. Mindezek az eredmények jelentős munkát és költséget képviselnek egyetlen dolgozónkra kivetítve is, ezért rendkívül fontos, hogy munkatársainkra hosszútávon Cégünk rendszerében, szakemberként, munkatársként számíthassunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a dolgozóink elégedettek legyenek a fizetésükkel, a munkakörülményeikkel, és jól érezzék magukat a cégünknél. Ennek érdekében a törvényes foglakoztatáson és az alapjogon járó jutatásokon túl motivációs rendszerünk által elismerjük dolgozóink kiemelkedő munkáját. Versenyhelyzetet és eredményorientáltságot biztosítunk, egyéni vagy team munkák esetében egyaránt. Tisztában vagyunk vele, hogy a motivált alkalmazott jobb teljesítményt nyújt, ami pozitívan hat a cég eredményeire, a szolgáltatás színvonala növelhető a biztonsági kockázatok csökkenthetők ezáltal. Motivációs rendszerünkben kihat a napi munkavégzési folyamatokban történő intézkedések eredményének elismerésére, a képzések és vizsgák során nyújtott átlag feletti eredmények elismerésére. Cégünk az általános dolgozói munkavégzést is jutalmazza éves gyakorisággal, egy 7 pontos minősítő rendszer alapján, továbbá külön értékeli és díjazza a dolgozói lojalitást, mely számítási alapja a cégünknél eltöltött évek száma.
Gondolunk azokra a dolgozóinkra is, akik nehéz helyzetbe kerülnek egy betegségük vagy balesetük kapcsán. Speciális biztosítási hátterünk által ezek a személyek további juttatást kapnak a kórházi ápolásuk illetve a munkaképtelenségük idejére. Mindezeken túl támogatjuk dolgozóinkat új családtag születése vagy elhalálozása esetén.
Kamatmentes vállalati kölcsönnel segítjük bármely alkalmazottunk pillanatnyi likviditási problémáját, de támogatjuk dolgozóink szakmai képzéseit is.
Cégünk felelős vezetői elkötelezettek munkatársaink problémáinak megismerésében és lehetőség szerinti megoldásában  legyen az szakmai vagy magánéleti kérdés. Munkatársainkra egyenrangú partnerként tekintünk, mint cégünk sikerének kulcsát kezeljük.
VAGYONŐR KÉPZÉS
OKJ 32 861 01
Az Eu-Secure Zrt vállalja vagyonőr képzésre jelentkezők részére a képzés és vizsgák megszervezését, majd sikeres vizsgát követően munkalehetőséget kínálunk az érdeklődők részére.

A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmilogisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

Jelentkezési feltételek
– betöltött 16 életév,
– 8 osztályos végzettség,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet


MAGÁNNYOMOZÓ KÉPZÉS
OKJ
Az Eu-Secure Zrt vállalja magánnyomozó képzésre jelentkezők részére a képzés és vizsgák megszervezését.

A magánnyomozó a jogszabályok által biztosított keretek között - az ügyfelek jogos érdekének érvényesítése céljából, a kriminalisztika, illetve a magánbiztonsági szakterület eszközeivel és módszereivel - adatgyűjtő, felderítő, elemző, vizsgálati, tanácsadó, illetve megelőző tevékenységet végez. Ügyfeleivel tárgyalásokat folytat. Az elé tárt érdeksérelmek jogi és szakmai vonatkozásaival, valamint az ügy megoldási lehetőségeivel kapcsolatban tanácsot ad, javaslatokat tesz. Költségkalkulációt végez, majd árajánlatot készít. A magánnyomozások lefolytatásával kapcsolatban megbízási szerződést köt. A szakma szabályainak betartásával tervezi, szervezi majd pedig hatékonyan lebonyolítja a magánnyomozati cselekményeket. Alkalmazza a magánnyomozói eszközöket és módszereket, szükség esetén megfelelő szaktudással rendelkező közreműködő szakembereket von be a munkába. Az ügyfele érdekében jogszerűen és szakszerűen működik közre a büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárásokban. Tanácsadó, kockázatelemző és bűnmegelőzési felkészítő tevékenységet végez. Felkérésre speciális célellenőrzéseket hajt végre. Kulturáltan, célirányosan és tudatosan kommunikál, mind az ügyfeleivel, mind a magánnyomozásban érintett személyekkel. Elkötelezett az ügyfelének érdekében történő szakszerű, jogszerű és hatékony munkavégzés mellett, a munkavégzés során tiszteletben tartja az ügyfél hatáskörébe tartozó döntéseket, valamint a hivatásetikai normákat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti.

Jelentkezési feltételek
– betöltött 18 életév,
– érettségi bizonyítvány,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előéletBIZTONSÁGTAKTIKAI KÉPZÉSEK
NEM CSAK BIZTONSÁGI SZAKEMBEREKNEK

A mai magas fenyegetettségű környezetben elengedhetetlen, hogy a biztonsági szakmában dolgozó személyek folyamatos képzésekben részesüljenek akár önként szeretnék fejleszteni képességeiket, tudásukat, akár munkáltatójuk vagy megbízójuk kérése ez. Speciális, gyakorlatorientált képzéseinket az igényekre szabva alakítjuk ki egyes szakmai területekre fókuszálva, mint a létesítménybiztonsági intézkedések, rendezvények biztonsági intézkedései, pénz- értékszállítás taktikai ismeretei, személyvédelmi taktika, lőfegyver nélküli védelmi ismeretek, valamint lőfegyverkezelés.
Oktatóink változatos rendészeti és katonai háttérrel rendelkeznek, hazai és nemzetközi különleges műveleti területekről. Soha nem volt olyan fontos a biztonsági személyzet képzettsége és a fizikai vagyon védelme mint manapság. Képzéseink az egyes szakterületekhez kapcsolódóan az alábbi témaköröket is felölelik;
Biztonsági Személyzet Magatartási Szabályai
Ez a tanfolyam a biztonsággal kapcsolatos etikai / szakmai területeket tárgyalja. A tanfolyam tartalmaz; etikus magatartás, objektív viselkedés, előítéletek, ügyfélkapcsolatok és alapvető morális kódexek ismeretét. A hallgatók megvitatják, hogy az etika hogyan kapcsolódik a munkájukhoz és hogyan befolyásolja munkájukat.
Személyvédelmi Taktikai Képzés
Az üzleti vezetők, a hírességek és más ismert személyek, illetve közvetlen hozzátartozóik ma olyan kockázatokkal néznek szembe a személyes biztonságukkal kapcsolatban, amelyekre még egy évtizede sem volt példa. Minden eddiginél fontosabbá vált a nyugalom a biztonság kérdése, melyre megoldást jelenthet szakképzett személyvédelmi szolgálat jelenléte. Átfogó képzési programunk integrálja a mai élvonalbeli gondolatvezetést, a modern technológiát, valamint a bevált hagyományos stratégiákat. A kurzus fő célja, hogy a hallgatónak megadjon minden szükséges elméleti ismeretet és gyakorlati készséget ahhoz, hogy személyvédelmi feladatokat legyen képes ellátni. A bodyguard training ( close protection training )  tanfolyam tantermi és terepi képzést egyaránt foglal magában, elméleti és gyakorlati képzési tematikával, hogy teljes körűen megismerje a személyvédelmi feladatokat, kockázatokat, védelmi intézkedéseket.
Biztonsági Gépjárművezetés Képzés
Ennek a tanfolyamnak a legfőbb célja, hogy a biztonsági személyzet megkapja a szükséges ismereteket és képességeket ahhoz, hogy különböző járműveket, melyek különböző tapadással bírnak az utakon, eltérő sebesség és időjárási viszonyok mellett is képes legyen biztonsággal vezetni, manőverezni azokkal veszélyhelyzetben is. Célunk, hogy a szükséges készségek (cselekvési idő, helyes reakciók, biztonságos vezetés ) fejlesztésre kerüljenek addig a pontig, amíg  a képzésen részt vevő biztonsági szakember kritikus helyzetben is magabiztosan tudja alkalmazni az elméleti és gyakorlati ismereteket.
Lövészeti Képzések
Ezek a képzések nem a fegyverismereti vizsga részeként, hanem azon túlmutatva a biztonságos fegyverhasználat és a feladatorientált fegyveres védekezés szakmai feladatainak ellátására készíti fel a biztonsági szakembereket.
A lőfegyverviselés, használat a biztonsági szakmai piacon egy rendkívül érzékeny téma. Azokban az esetekben amikor fegyveres őrzés, fegyveres biztonsági személyzet szükséges nem elég a személyzetet fegyverrel felszerelni. Széleskörű képzés is szükséges, hogy azt minden helyzetben szakszerűen, biztonsággal, jogszerűen és hatékonyan legyenek képesek használni.  Átfogó lőfegyver képzésünk célja, hogy a biztonsági iparág szakemberei megkapják azokat a készségeket és ismereteket, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy lőfegyvereiket hatékonyan és megfelelően használják fel a mindennapi műveletek során. Képzésünk magában foglalja az alapvető jogi ismereteket, az alapvető fegyverismereti előadásokat, kapcsolódóan a lőfegyverek biztonságát, valamint a pszichés képzéseket is ennek keretén belül fegyveres döntéshozatal, eszkalációs/de-eszkalációs stratégia – módszerek, stressz és döntéshozatal, taktikai lövészeti képzés.  
Általános Konfliktuskezelési Ismeretek
Ez a tanfolyam megtanítja a tiszteket arra, hogyan kell udvariasan, szakszerűen kezelni a konfliktusokat. A tanfolyam a kommunikációt, a viselkedés jeleit, a negatív viselkedés kezelését és a de-eszkaláció technikáit tárgyalja. A tanfolyam a valós világot használja fel a terepen, nem elméleti képzést nyújt.
Őrző – Védő Kutyák Vezetése
Ez a képzés őrzés – védelmi feladatokra készíti fel a kutyát és annak vezetőjét. Magában foglalja az őrkutya irányításának és engedelmességének alapvető alapismereteit. A tanfolyam előadásokból és gyakorlati foglalkozásokból áll. A tananyag tartalmazni fogja a biztonságos kezelési technikákat, az őrkutya vezetésének és „használatának” jogszabályi előírásait, munkaképességének megfelelő ellenőrzését, a nyilvánossággal való interakciókat és a kutyák viselkedését különböző helyzetekben.
Fegyvertelen Védelmi Technikák
A hallgató az ismeretek és készségek funkcionális szintjét fejleszti az letartóztatás / bilincselés, fegyver nélküli irányítási vagy önvédelmi technikák, köztes fegyverek irányítási vagy önvédelmi, kézifegyver / fegyverek visszatartásának és lefegyverzésének technikái, valamint az OC túlélési taktikája. A jelölt azonosítja és / vagy bemutatja a tantárgyi kontroll elveinek ismeretét; földharc, kíséretek, zárak és tartók. A hallgató a tisztek túlélésének taktikáját is megtanulja a járőrözéshez.
Gázspray, Gumibot Használat Gyakorlati Képzés
Az egyszerűnek tűnő védelmi eszközök használatával az utóbbi években rengeteg probléma volt. Egyrészről kevesen ismerik, ki, mikor, milyen körülmények között használhatja, másrészt a hatékony alkalmazás gyakorlati fogásait még kevesebben ismerik. A képzés célja a biztonsági - vegyi védelmi sprayk jogszerű, biztonságos és hatékony használatának elősegítése. A résztvevő megtanulja, hogy a védelmi spray-k megfelelőek-e, az alkalmazási taktikákat és technikákat, valamint alkalmazása esetén azoknak a személyeknek a kezelését, elsősegélynyújtását akikkel szemben a gázspray-t használta. Ezenkívül a résztvevőnek tisztában kell lennie a védelmi spray-k használatának esetleges orvosi következményeivel is.
Biztonsági Személyzet - Járőr Taktikai Képzés
Ez a tanfolyam az objektum védelem, létesítmény biztonság, telephely védelem, bevásárló központok, üzletek védelme során alkalmazandó taktikai ismereteket tartalmazza. A képzés szakterületekre bontva elemzi a jogi – szakmai ismereteket, a hatékony intézkedéseket, esettanulmányokkal alátámasztva, figyelembe véve a GDPR adatvédelmi kérdéseket is. Elméleti és gyakorlati képzéseket egyaránt tartalmaz. Magában foglalja a védett területen történő mozgás, felderítés, ellenőrzés ismereteit, támadás, baleset, rosszullét, ipari és/vagy természeti katasztrófa esetén szükséges intézkedéseket, terror akciók (túszejtés, fegyveres támadás, bomba veszély, bombariadó ) esetén szükséges intézkedéseket. Telephely őrzési feladatok esetében magában foglalja a járművek és azok rakterének átvizsgálását – ellenőrzését, AEO célú illetve különleges biztonságú átvizsgálásokat is.   
Bank és Készpénz Kezelő Munkahelyek Biztonsági Képzése
Az elmúlt évek alatt jelentős fejlődésen átesett online fizetési lehetőségeknek köszönhetően egyre kevésbé használunk vásárláskor készpénzt, mely egyrészt biztonságosabbá tette a vásárlást és kevésbé kell tartanunk a készpénz elleni támadásoktól. Másrészt azok a helyszínek ahol még készpénzes kifizetések gyakran előfordulnak vagy jelentős értékben lelhető fel készpénz, kiemelt támadási célponttá váltak az elkövetői körökben. Folyamatosan értesülünk dohány üzletekben, bevásárló központokban, postákon, takarékszövetkezetekben és bankokban elkövetett fegyveres támadásokról. Amíg valaki nem él át egy ilyen támadást addig nem is tudja, hogy pszichésen hogyan viseli meg, az emberek nagy része nincs erre felkészülve. Azokban az esetekben, ha valaki erre nincs felkészülve csak a szerencsén múlik, hogy áldozatként vagy túlélőként kerül ki egy ilyen helyzetből. Cégünk szakmai tréningjeit biztonsági és bankbiztonsági szakemberek, illetve különböző rendészeti és katonai háttérrel rendelkező oktatók, továbbá szakpszichológus tartja. A képzés során esettanulmányok kerülnek bemutatásra, megismerjük, hogy a támadást elszenvedő félnek milyen lehetőségei vannak, mit tehet, mit tegyen, mit netegyen, hogyan viselkedjen akkor ha túsz vagy éppen csak jelen lévő az esemény kapcsán. Gyakorlati felkészítés során mutatjuk be és gyakoroljuk a helyes viselkedést, mely ismeretek alapján biztonsággal kijelenthető, hogy akár az életünk múlhat rajta.
Életvédelmi – Elsősegély-Nyújtó Képzések
Képzésünk megfelel a hazai és nemzetközi elsősegély-nyújtási programokkal kapcsolatos elvárásoknak. Képzésünk magában foglalja az elméleti ismeretek oktatását, valamint a agykorlati készségek elsajátítását együttesen. A résztvevők megtanulják felismerni és kezelni az elsősegélynyújtás különféle vészhelyzeteit, például égési sérüléseket, vágásokat és töréseket, hirtelen betegségeket, fej-, nyak- és hátsérüléseket. A tanfolyami képzésen résztvevők továbbá megtanulják az automatikus defibrillátorok helyes használatát is, valamint alapvető fertőtlenítési eljárásokat, fertőzésveszély esetén bevezetni és alkalmazni szükséges intézkedéseket.
Biztonságtechnikai Eszközök Kezelése – Adatelemzés
A képzés ráépülő moduláris képzésként igényelhető valamelyik alapképzéshez. Az alapképzés szakmai tevékenysége során felhasználói vagy adatelemzői szinten kapcsolatba kerülő biztonságtechnikai rendszerek kezelési feladatait, adatok kinyerési lehetőségeit, valamint a kinyert adatok elemzésének, feldolgozásának lehetséges módjait, ezek vizsgálatát foglalja magában. A képzésen megismerkedhetnek a hallgatók, az olyan előre programozott, mobil biztonságtechnikai egységek telepítésével, beállításával, melyeket csapdaszerűen, ideiglenesen helyezünk el személyvédelmi feladatok vagy rendezvénybiztosítási feladatok alkalmával egy egy kritikus területrész védelme, belépések ellenőrzése céljából.
Őrzéstechnikai Eszközök Kezelése – Adatelemzés
A képzés ráépülő moduláris képzésként igényelhető valamelyik alapképzéshez. Az alapképzés szakmai tevékenysége során felhasználói vagy adatelemzői szinten kapcsolatba kerülő őrzéstechnikai eszközök, rendszerek kezelési feladatait, adatok kinyerési lehetőségeit, valamint a kinyert adatok elemzésének, feldolgozásának lehetséges módjait, ezek vizsgálatát foglalja magában. A képzésen megismerkedhetnek a hallgatók az őrzéstechnikai eszközök fajtáival, funkcióival, az alapbeállításokkal, a felhasználói szintű telepítési feladatokkal.
Jelentésírás Képzés
Az elsőre hihetetlenül hangzó képzést éppen azért vettük fel a képzési kurzusok közé, mert folyamatosan tapasztaljuk annak hiányát, hogy a biztonsági személyzet nem képes megfelelő módon, tartalomban, tényszerűen jelentést készíteni. Ez a képzés ráépülő modulként igényelhető valamelyik alapképzésünkhöz. A hallgatók megtanulják az 1. és 3. személy közötti elbeszéléseket, a mondat / jelentés felépítését, a megfelelő nyelvtant, a jelentések formázását és a jelentések mintájának áttekintését. Rendkívüli esemény kivizsgálásnak részleteit, a kapott adatok, eredmények alapján az adatok feldolgozását és jegyzőkönyvbe foglalását.
Vissza a tartalomhoz